Aiud > Aiudul > Aiudul > AiudOrasAlVinului  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
AiudOrasAlVinului

informatii Aiud, Alba, Romania, Europa
Tipar Font - Font +
Aiud > Aiudul > Aiudul > AiudOrasAlVinului

 Aiudul - oraş al vinului

Prin Hotărârea Consiliului Local numărul 5/27.01.2005 Aiudul a fost declarat „oraş al vinului” iar prin HCL 161/29.06.2006, s-a aprobat asocierea Consiliului Local Aiud cu Consiliul Judeţean Alba, Consiliul Local al municipiului Blaj şi consiliile locale ale comunelor Cîlnic, Cetatea de Baltă, Cricău, Gîrbova, Ighiu, Jidvei, Sîncel, Şona, Valea Lungă în vederea constituirii Asociaţiei Ţara Vinului. Obiectivul principal al acesteia este promovarea turismului în judeţul Alba, impulsionarea dezvoltării turismului vitivinicol şi integrarea acestuia în reţeaua internaţională a turismului vitivinicol.

Asociaţia Ţara Vinului a lansat încă de la început o campanie eficientă de promovare a produsului turistic vitivinicol, în condiţiile în care resursele nelimitate ale judeţului Alba şi implicit ale municipiului nostru în domeniul vinificaţiei şi viticulturii o impuneau de mult timp. Asociaţia, având sprijinul deplin al Primăriei municipiului Aiud reprezintă din acest punct de vedere organismul care va face posibilă includerea rutelor turistice vitivinicole din judeţul Alba în Ruta Vinului în Europa, va contribui la majorarea numărului locurilor de muncă, rezultat al prestării serviciilor turistice, va încuraja în mod constant fluxul de investiţii spre obiectivele incluse în acest proiect şi va asigura un parteneriat ferm între sectoarele public şi privat, implicate în realizarea proiectului Drumul Vinului în Judeţul Alba.

Asociaţia îşi propune să asigure o infrastructură corespunzătoare proiectului, prin îmbunătăţirea căilor de acces spre obiectivele incluse în Drumul Vinului în judeţul Alba, gestiunea rutelor turistice incluse în proiect, ameliorarea şi dezvoltarea infrastructurii de primire turistică la punctele vinicole.

În urma aderării la asociaţia Ţara Vinului, Aiudul, ca centru viticol consacrat al judeţului nostru, este pe deplin pregătit să iniţieze şi să susţină atât pe plan local cât şi naţional şi internaţional acţiuni de promovare a vinului şi a produselor turistice vitivinicole. Mai mult decât atât, centrul viticol Aiud a dovedit pe deplin că este indispensabil pentru tot ceea ce înseamnă participarea la festivaluri, expoziţii şi acţiuni de promovare organizate atât la nivel judeţean cât şi naţional.

Aprecierea deosebită de care s-au bucurat, se bucură şi se vor bucura soiurile de vin produse la Aiud a fost confirmată la cel mai înalt nivel. În urma prezentării şi expunerii celor mai reprezentative soiuri de vin din zona Aiudului şi a Ciumbrudului, atât ale producătorilor de acum consacraţi, cât şi ale deţinătorilor de pivniţe, crescuţi în tradiţia şi arta vinificaţiei, rezultatele au fost spectaculoase. Vinurile de pe meleagurile noastre au fost premiate cu diverse ocazii, iar degustători consacraţi din ţară şi străinătate au fost fascinaţi de valoarea deosebită a acestora, arătându-se totodată interesaţi de aprofundarea tehnicilor de vinificaţie şi a secretelor pe care producătorii din municipiul nostru le-au moştenit din generaţie în generaţie.

Municipiul Aiud este un exemplu din punctul de vedere al colaborării dintre administraţia publică locală, vinificatori şi proprietarii de structuri turistice şi acest lucru s-a demonstrat cu fiecare ocazie, a ieşit în evidenţă atunci când a trebuit să ne mobilizăm şi să participăm la acţiunile sau planurile şi proiectele Asociaţiei Ţara Vinului, precum şi cu ocazia organizării celor patru ediţii de până acum ale evenimentului devenit deja emblemă pentru noi aiudenii, „Festivalul Vinului şi Ziua Oraşelor Înfrăţite”.

Pagina modificata la: 18.12.2009
AiudulMeu.ro


NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.