Aiud > Aiudul > Aiudul > AiudulArtisticSiCultural  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
AiudulArtisticSiCultural

informatii Aiud, Alba, Romania, Europa
Tipar Font - Font +
Aiud > Aiudul > Aiudul > AiudulArtisticSiCultural

 Aiudul artistic şi cultural

Datoritã sensibilitãtii si setei de cunoastere a unor remarcabili animatori, oameni cu preocupãri spirituale înalte si responsabile, Aiudul a devenit încã din epoca medievalã un renumit centru cultural transilvãnean si european.

Istoria presei aiudene are o deschidere largã în timp. Începuturile activitãtii tipografice la Aiud dateazã din anul 1763 când apar primele tipãrituri în limbile latinã si maghiarã. Prima revistã aiudeanã apare în limba maghiarã la 7 iunie 1876 sub titlul "Egyházi és Iskolai Szemle" (Revista bisericeascã si scolarã), pânã în anul 1882. În ianuarie 1882 apare primul ziar în limba maghiarã "Közérdek" (Interesul obstesc) care functioneazã neântrerupt pânã în 1917. Între timp apar si alte publicatii: 1903 - "Erdélyi Hírlap" (Gazeta ardeleanã), 1905 - "Alsofehér" (Alba de Jos), 1906 - "Alsofehérmegyei Tanugy" (Învãtãmântul din Alba de Jos), 1922 - "Enyedi Ujság" (Gazeta aiudeanã). Anul 1923 este data aparitiei primei gazete aiudene românesti "Zorile" sub conducera lui Ovidiu Hulea, literat si publicist, sotul Liviei Rebreanu. Cea mai importantã revistã de culturã din Aiud, care se înscrie în circuitul valoric national este "România Literarã", revistã de literaturã, artã si culturã.

Culturã se numeste incontestabil si valorificarea tezaurului folcloric, Aiudul mândrindu-se cu o bogatã traditie a dansului (Ansamblul "Doina Aiudului", Grupul folcloric "Flori de pe Mures"), cântecului si portului popular.

Pagina modificata la: 18.12.2009
AiudulMeu.ro


NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.