Aiud > Aiudul > Aiudul > StemaMunicipiuluiAiud  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
StemaMunicipiuluiAiud

informatii Aiud, Alba, Romania, Europa
Tipar Font - Font +
Aiud > Aiudul > Aiudul > StemaMunicipiuluiAiud

 Stema municipiului Aiud

Stema municipiului AiudStema este sub formã de scut tãiat având partea superioarã despicatã. Stema municipiului AiudÎn primul cartier, pe câmp rosu o poartã de aur cu cruce pe frontispiciu si douã medalioane cu motive populare din aur.

În spatiul deschis al portii se zãreste un ciorchine de strugur, de asemenea de aur. În cartierul secund, pe câmp de azur, un grifon de argint limbat rosu, tinând într-o ghearã o sabie, iar în cealaltã o balantã cu talgere în echilibru, ambele din acelasi metal.
În partea inferioarã, pe aur, o carte deschisã. Scutul este timbrat de o coroanã muralã de argint formatã din cinci turnuri.

Elementele însumate au urmãtoarele semnificatii:
- poarta aminteste folclorul specific zonei, motivul înfãtisat pe medalioane fiind specific artei populare; strugurele si frunzele de vitã de vie aratã ponderea pe care o are viticultura în ansamblul economiei municipiului;
- grifonul este vechea stemã a asezãrii. Sabia semnificã lupta de apãrare dusã de veacuri de cãtre locuitorii asezãrii;
- cartea deschisã aratã faptul cã la Aiud se aflã institutii culturale de importantã nationalã, dintre acestea remarcându-se Biblioteca Documentarã Bethlen înfiintatã în 1622, detinãtoare a unor lucrãri de valoare la nivel european si Muzeul de Stiintele Naturii, înfiintat în 1796.
Coroana muralã care timbreazã scutul este un însemn specific centrelor urbane evidentiazã faptul cã asezarea este municipiu.

Stema Municipiului a fost discutatã si aprobatã de Consiliul Local si prezentatã apoi spre vizionare marelui public.

Pagina modificata la: 21.12.2009
AiudulMeu.ro


NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.