Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Consultare-Hotarari-Consiliu-Local  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Consultare-Hotarari-Consiliu-Local

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +
Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Consultare-Hotarari-Consiliu-Local

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu LocalData emiterii
1/201709.01.2017
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 1 din 09 ianuarie 2017 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare și funcționare la 31.12.2016 din excedentul bugetului local și bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii
 
2/201709.01.2017
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 2 din 09 ianuarie 2017 privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între UAT Județul Alba și unitățile administrativ-teritoriale de pe traseul drumului județean 107I în vederea promovării și implementării Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107I : Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2.
 
3/201709.01.2017
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 3 din 09 ianuarie 2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) - Aiudul de Sus - Rîmeț - Brădești – Geogel – Măcărești - Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea Barnii – Bîrlești – Mogoș - Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium Sat – DN 74 (Cerbu)” în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020
 
4/201709.01.2017
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 4 din 09 ianuarie 2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi fonduri nerambursabile rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2016, în anul 2017
 
5/201726.01.2017
Titlu: HOTĂRÂREA Nr.5 din 26 ianuarie 2017 privind înscrierea dreptului de proprietate publică al Municipiului Aiud asupra imobilului construcție și teren aferent, înscris în CF 91345 Aiud cu nr. top. 743-747/2, 749/2, 750/2, 752/1/2, 854/1/2, 754/2/2, 755/2, 756-761/2, curți construcții în suprafață de 622 m2, C1 - Cinematograf în suprafaţă construită de 528 m2 situat administrativ în Aiud, str. Iuliu Maniu, nr. 7
 
6/201726.01.2017
Titlu: HOTĂRÂREA Nr.6 din 26 ianuarie 2017 privind aprobarea raportului pentru activităţile de prestări silvice pe anul 2016, anexa la contractul de administrare nr.2525/2016 şi contractul de prestări servicii silvice nr. 2144/2016
 
7/201726.01.2017
Titlu: HOTĂRÂREA Nr.7 din 26 ianuarie 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici cuprinşi în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017, anexă la Contractul de administrare nr. 2525/2016 încheiat cu Direcţia Silvică Alba - Ocolul Silvic Aiud
 
8/201726.01.2017
Titlu: HOTĂRÂREA Nr.8 din 26 ianuarie 2017 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Direcției de Asistenţă Socială Aiud
 
9/201726.01.2017
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 9 din 26 ianuarie 2017 privind aprobarea numărului de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2017, la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Aiud
 
10/201726.01.2017
Titlu: HOTĂRÂREA Nr.10 din 26 ianuarie 2017 privind aprobarea structurii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Aiud
 
Pagina modificata la: 29.06.2011
NEWSLETTERaiudonline.ro

Cautare Google

Acest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.