Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Consultare-Hotarari-Consiliu-Local  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Consultare-Hotarari-Consiliu-Local

Aplicatii Online
Tipar Font - Font +

Aiud > Aplicatii Online > Registratura > Hotarari > Consultare-Hotarari-Consiliu-Local

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu LocalData emiterii
1/201909.01.2019
Titlu: HOTĂRÂREA Nr.1 din 09 ianuarie 2019 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare și funcționare la 31.12.2018 din excedentul bugetului local și bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii
 
2/201909.01.2019
Titlu: HOTĂRÂREA Nr.2 din 09 ianuarie 2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi fonduri nerambursabile rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2018, în anul 2019
 
3/201909.01.2019
Titlu: HOTĂRÂREA Nr.3 din 09 ianuarie 2019 privind înființarea Unității de management a proiectului ’’ECO AGREMENT AIUD - Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga’’
 
4/201909.01.2019
Titlu: HOTĂRÂREA Nr.4 din 09 ianuarie 2019 privind înființarea Unității de Management a Proiectului ’’RESPECT PENTRU BUNICII COMUNITĂȚI AIUDENE’’
 
5/201909.01.2019
Titlu: HOTĂRÂREA Nr.5 din 09 ianuarie 2019 privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Aiud și Asociația Română pentru Transparență în cadrul proiectului Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni, depus și declarat selectat pentru finanțare in cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP
 
6/201931.01.2019
Titlu: HOTĂRÂREA Nr.6 din 31 ianuarie 2019 privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 7680/10.07.2007 încheiat între Consiliul Local Aiud, prin Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud şi Partidul Naţional Liberal, Filiala Aiud, privind imobilul - sediu de partid situat în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 14, jud. Alba, în suprafaţă de 39,74 m.p.
 
7/201931.01.2019
Titlu: HOTĂRÂREA Nr.7 din 31 ianuarie 2019 privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 26/06.01.2011 încheiat între Consiliul Local Aiud, prin Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud şi Partidul Social Democrat Alba, Filiala Aiud, privind imobilul - sediu de partid situat în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 7, jud. Alba, în suprafaţă de 64,5 m.p.
 
8/201931.01.2019
Titlu: HOTĂRÂREA Nr.8 din 31 ianuarie 2019 privind stadiul înscrierii datelor în Registrul agricol pentru semestrul II anul 2018 și aprobarea Programului de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în registrul agricol și remedierea deficiențelor
 
9/201931.01.2019
Titlu: HOTĂRÂREA Nr.9 din 31 ianuarie 2019 privind stabilirea limitei maxime a onorariului aferent serviciilor juridice cu Cabinet de avocat SIMA COSMIN – FLORIN, achiziționate conform HCL nr. 317/20.12.2017, completată prin HCL nr. 244/27.09.2018.
 
10/201931.01.2019
Titlu: HOTĂRÂREA Nr.10 din 31 ianuarie 2019 privind însușirea documentației tehnice de parcelare și schimbarea categoriei de folosință a imobilului teren situat în Aiud, str. Gheorghe Doja, CF nr. 92910 Aiud, nr. cad. 92910, drum în suprafață de 28046 mp
 
Pagina modificata la: 29.06.2011

AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.