Aiud > Informatii utile > Legea 544-2001 > Documente gestionate  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Documente gestionate

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Informatii utile > Legea 544-2001 > Documente gestionate

 Documente gestionate

· hotarâri adoptate de Consiliul local Aiud
· dispozitii emise de primarul municipiului Aiud
· cereri pentru eliberare adeverinta din care sa rezulte achitarea integrala a ratelor la apartament
· cereri restituiri transfer sume bani
· cereri pentru eliberare certificat de venit
· cereri radiere cladiri, auto, teren
· cereri pentru eliberarea autorizatiilor de nunta
· cereri afisare oferta vânzare - cumparare teren sau imobil
· cereri subventii energie termica
· contracte de închiriere
· contracte de concesiune
· contracte privind achizitiile publice
· autorizatii de functionare emise în baza Decretului - Lege 54/90 si a legii 507 / 2002
· documentatii de licitatie privind închirierile, concesionarile si achizitiile publice
· documente privind investitiile si reparatiile imobilelor - cladiri si terenuri - aflate în proprietatea municipiului Aiud
· documente privind inventarul imobilelor cladiri si terenuri aflate în patrimoniul municipiului Aiud
· documente privind fondul locativ de stat
· documente privind proiectele de finantare a investitiilor publice
· rapoarte de specialitate, proiecte de hotarâri, hotarâri ale Consiliului local
· documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism - PUG, PUZ, PUD - planuri de amenajare
· regulamentul local de urbanism
· autorizatii de construire
· certificate de urbanism
· procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor
· adeverinte notariale
· avize privind racordurile la retelele edilitare
· procese verbale de control propriu privind disciplina în constructii si protectia mediului
· procese verbale de control încheiate de catre institutiile statului cu atributii în control si îndrumare
· raportari statistice, evidente pe categorii de probleme
· state de functii
· state de personal
· contracte de munca pe durata nedeterminata si determinata
· dosare de personal
· dosare profesionale
· carnete de munca
· planul de protectie civila
· planul de aparare împotriva dezastrelor
· planul cu principalele activitati de protectie civila
· planul dezvoltarii bazei materiale
· planul pregatirii de protectie civila
· planul de organizare de protectie civila

Pagina modificata la: 10.08.2009
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.