SETARI


Aiud > Pagini > Concesiuni servicii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Concesiuni servicii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Pagini > Concesiuni servicii

Lista concesiuni servicii

Anunț privind negocierea directă pentru concesiunea serviciului public local de transport persoane prin curse regulate pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Aiud
Data publicarii: 20.03.2017 | Stare: În desfășurare

Anunț privind negocierea directă pentru concesiunea serviciului public local de transport persoane prin curse regulate pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului Aiud

 

a) Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, județul Alba, localitatea Aiud, cod 515200, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258861310, fax 0258861280, e-mail: office@aiud.ro, tehnic@aiud.ro.

 

b) Hotărârea privind stabilirea modalităţii de gestiune

HCL Aiud nr. 37 din 24 februarie 2016 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane pe raza administrativ-teritorială a municipiului Aiud și stabilirea modalității de delegare ; Ordin nr. 263 din 6 decembrie 2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local

 

c) Aria teritorială, trasee, grup de trasee

Aria teritorială a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Aiud;

Traseele pe care se prestează serviciul sunt:

Traseul nr. 1: Aiud – Aiudul de Sus – Măgina - lungime traseu - 9,5 km;

Traseul nr. 2: Aiud – Ciumbrud – Sîncrai - lungime traseu - 10,5 km; 

Traseul nr. 3: Aiud – Ciumbrud - lungime traseu - 6,6 km;

Traseul nr. 4: Aiud – Gîmbaș - Păgida  - lungime traseu - 8 km;

Traseul nr. 5: Aiud – Gîrbova de Jos – Gîrbovița – Gîrbova de Sus - lungime traseu - 17 km;

Traseul nr. 6: Aiud – Gîrbova de Jos – lungime traseu - 7 km;

Traseul nr. 7: Aiud – Hepat - lungime traseu - 3 km;

Traseul nr. 8: Aiud – Gheorghe Doja - lungime traseu - 2 km;

Traseul nr. 9: Aiud – Hotar 34 - lungime traseu - 2 km.

 

d) Serviciul/activitatea care urmează să fie prestat/prestată/ furnizat/furnizată/ detaliat/detaliată pe activităţi

CONCESIUNEA SERVICIULUI PUBLIC LOCAL DE TRANSPORT PERSOANE PRIN CURSE REGULATE pe raza Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Aiud.

 

e) Durata contractului de delegare a gestiunii

72  luni începând de la data atribuirii contractului.

 

f) Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la care se poate solicita documentaţia de delegare, precum şi modalităţile de obţinere a documentaţiei

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, Compartiment Achiziții Publice, Investiții - Direcția Tehnică, localitatea Aiud, județul Alba, cod 515200, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258861310, interior 39, fax 0258861280, e-mail tehnic@aiud.ro, persoane de contact: Viorica Scrobotă, Ovidiu Boancă;

Documentația de atribuire a delegării se pune la dispoziţia oricărei persoane interesate care a înaintat o solicitare - scrisoare de intenție, în mod gratuit, în una dintre următoarele modalităţi:

a) direct, nerestricţionat, pe site-ul propriu, la adresa :

 http://www.aiud.ro/Pagini/Concesiuni%20servicii.aspx – Concesiunea serviciului public local de transport persoane – Negociere directă ;

b) pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic/optic prin e-mail tehnic@aiud.ro.

Potrivit art.24 din Ordinul 263 din 06.12.2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului limită pentru depunerea ofertelor. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud are obligaţia să răspundă, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. Răspunsul privind clarificările face parte integrantă din documentaţia de atribuire a contractului şi va fi comunicat tuturor celor care au solicitat documentaţia de atribuire.

 

g) Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de delegare

Nu este cazul.

 

h) Termenul limită de depunere a ofertelor, data şi ora, adresa la care se depun/transmit ofertele

24.04.2017, ora 14:00, Primăria Municipiului Aiud, localitatea Aiud, județul Alba, str. Cuza Vodă, nr. 1, cod 515200.

 

i) Data, ora şi locul începerii procedurii de negociere directă

25.04.2017, ora 11:00, Primăria Municipiului Aiud, localitatea Aiud, județul Alba, str. Cuza Vodă, nr. 1, cod 515200.

 

j) Garanţii solicitate

Garanția de participare - 30.000  lei;

Perioada de valabilitate a garanției de participare este de 120 zile.

 

k) Durata de valabilitate a ofertei

Perioada de valabilitate a ofertei este de 120 zile.

Fișiere atașate:

Concesiunea serviciului public local de transport persoane
Data publicarii: 20.01.2017 | Stare: Anulat

LICITAȚIA PUBLICĂ DESCHISĂ PENTRU CONCESIUNEA SERVICIULUI PUBLIC LOCAL DE TRANSPORT PERSOANE PRIN CURSE REGULATE PE RAZA UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE A MUNICIPIULUI AIUD

 

 

 

a) Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, județul Alba, localitatea Aiud, cod 515200, str. Cuza Vodă nr. 1, telefon 0258/861.310, fax 0258/861.280, e-mail: office@aiud.ro, tehnic@aiud.ro.

 

b) Hotărârea privind stabilirea modalității de gestiune

HCL Aiud nr. 37 din 24 februarie 2016 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane pe raza administrativ-teritorială a municipiului Aiud și stabilirea modalității de delegare; Ordinul nr. 263 din 6 decembrie 2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local.

 

c) Aria teritorială, trasee, grup de trasee

Aria teritorială a Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Aiud;

Traseele pe care se prestează serviciul sunt:

Traseul nr. 1: Aiud – Aiudul de Sus – Măgina - lungime traseu - 9,5 km;

Traseul nr. 2: Aiud – Ciumbrud – Sâncrai - lungime traseu - 10,5 km; 

Traseul nr. 3: Aiud – Ciumbrud - lungime traseu - 6,6 km;

Traseul nr. 4: Aiud – Gâmbaș - Păgida  - lungime traseu - 8 km;

Traseul nr. 5: Aiud – Gârbova de Jos – Gârbovița – Gârbova de Sus - lungime traseu - 17 km;

Traseul nr. 6: Aiud – Gârbova de Jos – lungime traseu - 7 km;

Traseul nr. 7: Aiud – Hepat - lungime traseu - 3 km;

Traseul nr. 8: Aiud – Gheorghe Doja - lungime traseu - 2 km;

Traseul nr. 9: Aiud – Hotar 34 - lungime traseu - 2 km.

 

d)Serviciul/activitatea care urmează să fie prestat/prestată/furnizat/furnizată/ detaliat/detaliată pe activități

Concesiunea serviciului public local de transport persoane prin curse regulate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale a Municipiului Aiud.

 

e) Durata contractului de delegare a gestiunii

72 luni, începând de la data atribuirii contractului.

 

 

f) Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la care se poate solicita documentația de delegare, precum şi modalitățile de obținere a documentației

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, Compartiment Achiziții Publice, Investiții - Direcția Tehnică, localitatea Aiud, județul Alba, cod 515200, str. Cuza Vodă nr. 1, telefon 0258/861.310, interior 39, fax 0258/861.280, e-mail tehnic@aiud.ro, persoane de contact: Viorica Scrobotă, Ovidiu Boancă.

Documentația de atribuire a delegării se pune la dispoziția oricărei persoane interesate care a înaintat o solicitare - scrisoare de intenție, în mod gratuit, în una dintre următoarele modalități:

a) direct, nerestricționat, pe site-ul propriu, la adresa:

http://www.aiud.ro/Pagini/Concesiuni%20servicii.aspx – Concesiunea serviciului public local de transport persoane;

b) pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic/optic prin e-mail tehnic@aiud.ro.

Potrivit art. 24 din Ordinul nr. 263 din 6 decembrie 2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea termenului limită pentru depunerea ofertelor. Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud are obligația să răspundă, în mod clar, complet şi fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. Răspunsul privind clarificările face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului şi va fi comunicat tuturor celor care au solicitat documentația de atribuire.

 

g) Dacă este cazul, costul şi condițiile de plată în vederea obținerii documentaţiei de delegare

Nu este cazul.

 

h)Termenul limită de depunere a ofertelor, data şi ora, adresa la care se depun/transmit ofertele

08.03.2017, ora 14.00, Primăria Municipiului Aiud, localitatea Aiud, județul Alba, str. Cuza Vodă nr. 1, cod 515200.

 

i) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor

09.03.2017, ora 11.00, Primăria Municipiului Aiud, localitatea Aiud, județul Alba, str. Cuza Vodă nr. 1, cod 515200.

 

j) Garanții solicitate

Garanția de participare - 30.000  lei;

Perioada de valabilitate a garanției de participare este de 120 de zile.

 

k) Durata de valabilitate a ofertei

Perioada de valabilitate a ofertei este de 120 de zile.

Procedura de licitație publică deschisă privind Concesiunea serviciului public local de transport persoane prin curse regulate pe raza unității administrativ teritoriale a municipiului Aiud  a fost anulată, având in vedere faptul că a fost depusă o singură ofertă.

UAT Municipiul Aiud va demara procedura de negociere directă, prin publicarea unui anunț  - conform prevederilor art. 22 din Ordinul 263/2007.

 

Fișiere atașate:

Anunt concesiuni servicii
Data publicarii: 16.01.2017 | Stare: Anulat

În această secțiune sunt publicate anunțurile referitoare la concesiuni servicii.

Fișiere atașate: Nu sunt fisiere atasate.

Pagina modificata la: 17.01.2017
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play


NEWSLETTER


Cautare Google


Acest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.