SETARI


Aiud > PrimariaAiud > sna  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
sna2

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > PrimariaAiud > sna

 Strategia Naţională Anticorupţie - Municipiul Aiud

Strategia 2016-2020

 

DECLARAŢIE

privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020

           

             Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin H.G. 583/2016, a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, precum și a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016;

            Municipiul Aiud, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local şi de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ la nivelul Municipiului Aiud şi a unităţilor subordonate/ coordonate;

             Asumând valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia Naţională Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020;

             Recunoscând importanţa obiectivelor Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020 precum şi a mecanismului de monitorizare a acestuia;

            Sprijinind principiile şi obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie şi asumându-şi îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a unității administrativ-teritoriale,

 

ADOPTĂ PREZENTA  DECLARAŢIE,  prin care:

 

·         Condamnă corupţia în toate formele în care se manifestă;

·         Aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020;

·         Îşi exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupţie prin toate mijloacele legale şi administrative corespunzătoare;

·         Împreună cu reprezentanţii instituţiei adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, precum şi pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenţei procesului decizional şi accesului neîngrădit la informaţiile de interes public;

·         Îşi asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a instituţiei pe care o reprezintă;

·         Susţine şi promovează implementarea cadrului legislativ anticorupţie ce vizează, în principal, prevenirea corupţiei în instituţiile publice, creşterea gradului de educaţie anticorupţie, combaterea corupţiei prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate şi dezvoltarea sistemului naţional de monitorizare a SNA;

·         Autoevaluează anual şi informează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene asupra gradului de implementare a planului de integritate pe instituţie;

·         Autoevaluează anual şi informează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene asupra gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii (enumerate în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016 – 2020).

 

Această declaraţie a fost adoptată de către

PRIMARUL MUNICIPIULUI AIUD,

IULIA ADRIANA OANA BADEA

 

 

 

Dispoziția primarului nr. 293/2017

Declarația de aderare - Anexa 1 la Dispoziția 293/2017

Inventarul riscurilor - Anexa 2 la Dispoziția 293/2017

Planul de integritate - Anexa 3 la Dispoziția 293/2017

Lista structurilor

Lista bunurilor primite cu titlu gratuit în anul 2016 

Lista bunurilor primite cu titlu gratuit în anul 2017

Lista bunurilor primite cu titlu gratuit în anul 2018 

Lista bunurilor primite cu titlu gratuit in anul 2019

Grup implementare SNA

 

Actualizat la 30.12.2019

 

 

 

 

Strategia 2012-2015

            Condamnăm corupţia în toate formele în care se manifestă şi îşi exprimă în mod ferm angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care le are la dispoziţie.

            În acest sens, conducerea şi personalul instituţiei aderă la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de  monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012 – 2015 aşa cum acestea sunt definite în cuprinsul strategiei, susţinând  toate demersurile anticorupţie şi măsurile de promovare a integrităţii instituţionale.

            Având ca repere principalele valori fundamentale şi principiile promovate de SNA conducerea şi personalul instituţiei se obligă să declare orice interese personale care pot veni în contradicţie cu exercitarea obiectivă a atribuţiilor de serviciu, să ia toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de conflict de interese şi incompatibilităţi, să consideră interesul public mai presus de orice alt interes în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi să nu se folosească de prerogativele funcţiei publice pentru obţinerea de beneficii necuvenite pentru ei, familiile  lor sau persoane apropiate. Totodată, aceştia se obligă să asigure accesul neîngrădit la informaţiile de interes public, transparenţa procesului decizional şi consultarea societăţii civile în cadrul acestui proces.
 
 
 
 
 
 
Actualizat la 12.02.2016
Pagina modificata la: 07.08.2013
AiudulMeu.ro


Aiud CityAlert

aiud city app
App store Google play


NEWSLETTER


Cautare Google


Acest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.