Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Municipiul Aiud anunță organizarea procedurii de selecție a unui partener privat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice

Data publicarii: 18.04.2017

Municipiul Aiud anunță organizarea procedurii de selecție a unui partener privat, furnizor de servicii sociale, pentru încheierea unui acord de parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice complementar apelului POCU BUNICII COMUNITĂȚII – Apelul 1 Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 , organizat în cadrul  Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate si sociale, Obiectivul Specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil: persoane vârstnice, în conformitate cu art. 29, alin. (1) din O.U.G nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și art. 34, alin. (6), (7) și (8) din H.G. 93/18.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 40 din 2015, precum și pentru implementarea proiectului.

 

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească participantul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru viitorul proiect, precum și criteriile de eligibilitate sunt specificare în Ghidul Solicitantului – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor POR 2014-2020, precum și în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor pentru Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice Complementar apelului POCU BUNICII COMUNITĂȚII – Apelul 1 Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 . Pentru a fi eligibil, fiecare membru al parteneriatului, trebuie să aibă personalitate juridică. Partenerul trebuie să fie furnizor de servicii sociale acreditat în condițiile legislației naționale aplicabile în vigoare și are o vechime de cel puțin un an de la înființare, la data depunerii  dosarului .

 

Întreaga documentație aferentă selecției partenerului va fi pusă la dispoziție celor interesați în limba română.

 

Detalii cu privire la selecție puteți obține pe pagina www.aiud.ro, persoană de contact Liviu Florea - tel. 0731.831.573 tel. fix 0258.861.310 e-mail liviu.florea@aiud.ro.

 

Aiud Municipality  announces  the selection procedure of a private partner, a social service provider for a partnership agreement regarding the elaboration and funding application of a project within the R.O.P / 8 / 8.1 / 8.3 / A / 1,vulnerable group: elderly persons, complementary to the Operational Programme Human Capital  „Community grandparents”, social and social-medical services for elderly persons  AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, organized within the Regional Operational Programme (ROP) 2014-2020, Priority 8: Health and Social Infrastructure Development, Specific objective 8.3: Increase the Coverage of Social Services, vulnerable group: elderly persons, in accordance with article 29, paragraph (1) from the Government Emergency Ordinance no.40 from 2015 on financial management of European Funds for 2014-2020 and article 34, paragraph (6), (7) and (8) from the Government resolution 93/18.02.2016  for the approval of methodological norms of application of the Government Emergency Ordinance no.40 from 2015, as well as for the project implementation.

                                                                       

The general requirements of the participant to be selected  in order to establish the partnership for the funding application of the upcoming project, as well as the eligibility criteria are specified  in the Applicant’s Guide – General Conditions for accessing  funding  within the Regional Operational Programme 2014-2020, as well as the Applicant’s Guide – Special Conditions on accessing funds for the  R.O.P / 8 / 8.1 / 8.3 / A / 1, vulnerable group: elderly persons, complementary to the Operational Programme Human Capital  „Community grandparents”, social and social-medical services for elderly persons AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4. To be eligible, each member of the partnership must be a legal entity. The partner must be an accredited social service provider according to the national laws and has at least one year experience since its foundation at the submission date.

 

The whole documentation regarding the selection of the partner will be made available in Romanian.

 

Details about the selection you can find on the www.aiud.ro contact person Liviu Florea - tel. 0731.831.573 tel. fix 0258.861.310 e-mail liviu.florea@aiud.ro.

 

Pagina modificata la: 27.01.2016
NEWSLETTER

aiud city app
App store Google play
aiudonline.ro

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.