Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Raportul de activitate al Centrului Cultural Liviu Rebreanu pe anul 2016

Data publicarii: 18.04.2017

În conformitate cu prevederile art. 38 din O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea evaluării anuale a managementului Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Aiud, la nivelul autorităţii, a fost constituită, prin Dispoziția Primarului nr. 321/23.03.2017, comisia de evaluare a managementului Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud, având următoarea componenţă:

 - d-na Lőrincz Helga,  viceprimarul municipiului Aiud;

 - dl. Pal Alexandru, Manager al Centrului de Cultură ”Augustin Bena”;

 - dl. Drîmbărean Matei,  Director executiv – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba;

            Evaluarea managementului Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud a fost realizată în următoarele etape:

a)    analiza raportului de activitate întocmit de managerul Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud – d-nul Hădărig Ioan,

b)    susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu.

 

            În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) din Ordinul 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management, membrii comisiei au procedat la calcularea rezultatului final al evaluării, rezultat aprobat prin Dispoziția Primarului nr. 345/14.04.2017.

Raportul de activitate al Centrului Cultural Liviu Rebreanu pe anul 2016, afișat în conformitate cu prevederile art. 15 din Ordinul 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management.
Pagina modificata la: 27.01.2016
NEWSLETTER

aiud city app
App store Google play
aiudonline.ro

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.