Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de asistent medical grad debutant în cadrul Direcției de Asistență Socială

Data publicarii: 19.04.2017

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de asistent medical grad debutant în cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, - 19.04.2017 –

 

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat al probei scrise:

 

 

 

Nr.

Crt.

 

CANDIDAT

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

REZULTATUL

PROBEI SCRISE

1.

SIMA ELISABETA

56,5

ADMIS

2.

BORDA LILIANA AURELIA

53

ADMIS

3.

IOICA ADRIANA

24

RESPINS

4.

ISPAS OLIVIA OTILIA

11

RESPINS

5.

CORDEA DANIELA

38

RESPINS

6.

SUCIU ADRIANA

16

RESPINS

7.

CÎMPEAN MARIA CRISTINA

52

ADMIS

8.

FOSTO ILEANA

25

RESPINS

9.

TOKACS ANAMARIA

Nu s-a prezentat

RESPINS

10.

DOMȘA CLAUDIU DRAGOȘ

27

RESPINS

11.

ISPAS MARIA

39,5

RESPINS

           

 

Candidații declarați admis" vor susţine interviul în data de 24.04.2017, ora 10,00 la  sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu.

            Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, d-na Dancea Stînea Anamaria Irina, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Pagina modificata la: 27.01.2016
NEWSLETTER

aiud city app
App store Google play
aiudonline.ro

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.