Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Data publicarii: 20.04.2017

Primăria Municipiului Aiud organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, care îndeplinește condiţiile de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut.

 

 Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare în grad profesional:

            Proba scrisă: 24.05.2017, ora 10,00 - sediul Primăriei Municipiului Aiud;

            Proba interviului se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

            Dosarele de concurs ale candidaţilor se vor depune în perioada 20.04.2017 - 09.05.2017, ora 16,00 (inclusiv) la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

 

            Condiţiile de participare la examenul de promovare în grad profesional:

 

             Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

            a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

           b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

           c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

 

         Dosarul de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, va conţine în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 127 din H.G. nr. 611/2008:

            a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;             

c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008 (se găseşte la Biroul Resurse Umane, Control Intern).

 

            Bibliografia pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut din cadrul Compartimentului Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic -  Direcția Tehnică:

 

           1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

4. Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată.

                                                                                 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, telefon  0258/861 310 interior 1013.

Pagina modificata la: 27.01.2016
NEWSLETTER

aiud city app
App store Google play
aiudonline.ro

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.