Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul selecției dosarului de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat în data de 24.05.2017 - proba scrisă

Data publicarii: 12.05.2017

 Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,  cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarului de înscriere:

 

DIRECȚIA  TEHNICĂ

Compartiment Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic

 

Nr.

Crt.

CANDIDAT

REZULTAT

1.

PĂDUREAN MIHAI CORNEL

ADMIS

 

 

Candidatul declarat admis, va susţine proba scrisă în data de 24.05.2017, ora 10,00, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Brătianu.

            Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut, poate formula contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarului, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Morar Angela, consilier în cadrul  Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.

Pagina modificata la: 27.01.2016
NEWSLETTER

aiud city app
App store Google play
aiudonline.ro

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.