Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea a 3 funcții publice în cadrul Direcției Economice

Data publicarii: 15.05.2017

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următoarele rezultate ale probei interviu :

 

           - pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent - Direcţia Economică, Compartiment Impozite și taxe locale persoane fizice

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDATULUI

 

PUNCTAJUL PROBEI INTERVIU

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

 

1.

 

BAN ANDREYA

 

88

 

ADMIS

 

2.

 

GIURGIU TUNDE  RENATA

 

91

 

ADMIS

 

3.

 

ILEA ANDREEA

92

 

ADMIS

 

  - pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional    superior - Direcţia Economică, Compartiment Executare silită și încasare venituri

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDATULUI

 

PUNCTAJUL PROBEI INTERVIU

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

 

1.

 

MOLDOVAN IOAN

94

 

ADMIS

 

2.

 

PUNGEA SERGIU CORNELIU

94

 

ADMIS

                Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Morar Angela, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Pagina modificata la: 27.01.2016
NEWSLETTER

aiud city app
App store Google play
aiudonline.ro

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.