Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Anunț privind anularea procedurii de selecție a partenerilor privați, lansată prin anunțul nr. 7163/19.04.2017 în scopul încheierii unui Acord de Parteneriat în cadrul AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 - P.O.C.U. 2014 -2020

Data publicarii: 16.05.2017

Municipiul Aiud anunță anularea procedurii de selecție a partenerilor privați  ce a fost lansată prin anunțul nr. 7163/19.04.2017 pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) – ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” – orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori,  Axa  Prioritară  5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității,  Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea  de  investiții  9.vi – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

 

 Până la termenul limită de depunerea a ofertelor pentru procedura de selecție a partenerilor privați în scopul încheierii unui Acord de parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul – POCU 2014 - 2020 -  Cererea de propuneri ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 nu s-au înregistrat solicitări de clarificare.

În termenul limită stabilit s-au înregistrat trei oferte /candidaturi, după cum urmează:

1.    Fundația CREFOP –înregistrată cu nr.  8267/04.05.2017, ora 13,30;

2.    SC Gea Event SRL – înregistrată cu nr. 8282/04.05.2017, ora 14,10;

3.    Rom Activ Business Consulting SRL – înregistrată cu nr. 8319/05.05.2017, ora 9,11.

 

După termenul limită a fost înregistrată o ofertă/candidatură și anume:

1.Asociația Societatea pentru Consum Responsabil - înregistrată cu nr. 8332/05.05.2017 , ora 10,15.

 

Membrii comisiei de selecție au hotărât în unanimitate ca oferta /candidatura înregistrată după termenul limită stabilit, aparținând Asociației Societatea pentru Consum Responsabil, înregistrată cu nr. 8332/05.05.2017 , ora 10,15 să fie returnată nedeschisă, după finalizarea procedurii de selecție.

În data de 08.05.2017 a avut loc deschiderea celor 3 oferte depuse în termen.

La verificarea documentelor depuse de către ofertanți comisia de selecție a constatat că anumite documente lipsesc, sau au fost depuse în copie și a transmis scrisori de clarificare cu privire la cele constatate către:

- Fundația CREFOP

- SC Gea Event SRL

- SC Rom Activ Business Consulting SRL

           

Comisia de selecție întrunită în ședință de lucru în data de 10.05.2017 a constatat:

 1.În data de 09.05.2017, ora 08:33 a fost înregistrat la sediul Municipiului Aiud  cu nr. 8568/09.05.2017 răspunsul Fundației CREFOP la scrisoarea de clarificare. Răspunsul a fost transmis prin e-mail și conține o scrisoare cu nr. 157/08.05.2017 în care se menționează că ”Balanța sintetică 2016” este atașată, în copie ”conform cu originalul”, dar aceasta lipsește.

2.SC Gea Event SRL nu a transmis nici un răspuns la scrisoarea de clarificare.

3.În data de 09.05.2017, ora 08:34 a fost înregistrat la sediul Municipiului Aiud cu nr. 8569/09.05.2017 răspunsul SC Rom Activ Business Consulting SRL la scrisoarea de clarificare. Răspunsul a fost transmis prin e-mail și se menționează că documentele au fost transmise și prin curier.

La aceeași dată, respectiv 09.05.2017, ora 12:15 a fost înregistrat la sediul Municipiului Aiud cu nr. 8611/09.05.2017  răspunsul ”în plic închis” al SC Rom Activ Business Consulting SRL.

Comisia de selecție a verificat conținutul plicului și a constatat că au fost depuse în original toate documentele solicitate operatorului economic menționat.

           

Cei patru membri ai comisiei de selecție, prezenți la ședința de lucru din data de 10.05.2017, au considerat că răspunsul Fundației CREFOP ar fi putut fi transmis și prin poștă și prin urmare au decis ca hotărârea finală, în ce privește această procedură, să fie luată în prezența tuturor membrilor comisiei.

 

În data de 15.05.2017 întreaga comisie s-a întrunit în ședință și a constatat că până la această dată nu au mai fost înregistrate alte documente ca urmare a scrisorilor de clarificare.

Comisia de selecție a considerat că evaluarea ofertelor nu este oportună, întrucât timpul rămas la dispoziție pentru pregătirea cererii de finanțare și a tuturor anexelor   care se impun este foarte scurt, respectiv până la data de 22.05.2017( luând în considerare și perioada de prelungire a termenului în care se pot depune cererile de finanțare în cadrul acestui apel de proiecte).

Selecția partenerilor reprezintă doar prima etapă în pregătirea proiectului, iar respectarea termenelor minimale pentru finalizarea procedurii de selecție a limitat timpul de care dispune  echipa de lucru pentru elaborarea proiectului.

Aprobarea acordului de parteneriat, a bugetului proiectului, precum și a implicării și contribuției financiare a U.A.T. Municipiul Aiud trebuie să se realizeze conform legii prin Hotărâre de Consiliu Local. Aceste documente  pot fi elaborate și supuse aprobării numai ulterior finalizării cererii de finanțare, iar termenul scurt avut la dispoziție face imposibilă parcurgerea acestor etape.

Cerințele specifice impuse pentru pregătirea și depunerea proiectului precum și complexitatea dosarului cererii de finanțare fac imposibilă definirea unei aplicații de calitate, având  în vedere termenul scurt avut la dispoziție, respectiv până la data de 22.05.2017.

Având în vedere cele mai sus menționate comisia de selecție a partenerilor privați, desemnată prin Dispoziția primarului Municipiului Aiud nr. 370/05.05.2017 a hotărât anularea procedurii de selecție a partenerilor privați, lansată prin anunțul nr. 7163/19.04.2017,  în scopul încheierii unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Cod 2014RO05M9OP001 Cererea de propuneri ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”  - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 .

 

      Oferta/candidatura înregistrată după termenul limită stabilit, aparținând Asociației Societatea pentru Consum Responsabil, înregistrată cu nr. 8332/05.05.2017, ora 10,15 va fi returnată nedeschisă, iar ofertele depuse de către Fundația CREFOP, SC Gea Event SRL și SC Rom Activ Business Consulting SRL, care au fost depuse în termen și deschise la ședința comisiei de selecție din data de 08.05.2017, precum și răspunsurile la scrisorile de clarificare se vor păstra  împreună cu dosarul procedurii de selecție care a fost anulată.

 

Document semnat

Pagina modificata la: 27.01.2016
NEWSLETTER

aiud city app
App store Google play

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.