Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Anunț privind rezultatul procedurii de selecție a unui partener privat

Data publicarii: 07.06.2017

Consiliul Local al Municipiului Aiud a aprobat prin Hotărârea nr. 85/10.04.2017  participarea Municipiului Aiud la apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice Complementar apelului POCU BUNICII COMUNITĂȚII – Apelul 1 Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4  și demararea procedurii de selecție a unui partener privat, furnizor de servicii sociale, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate si sociale, Obiectivul Specific 8.3Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil: persoane vârstnice.

Municipiul Aiud a adus la cunoștința publică, prin anunțul înregistrat cu nr. 7061 din data de 18.04.2017, organizarea unei proceduri de selecție a unui partener privat, furnizor de servicii sociale, pentru încheierea unui acord de parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice complementar apelului POCU BUNICII COMUNITĂȚII – Apelul 1 Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 , organizat în cadrul  Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate si sociale, Obiectivul Specific 8.3Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil: persoane vârstnice, în conformitate cu art. 29, alin. (1) din O.U.G nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și art. 34, alin. (6), (7) și (8) din H.G. 93/18.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 40 din 2015, precum și pentru implementarea proiectului.

 

Comisia de selecție, desemnată prin Dispoziția primarului Municipiului Aiud nr. 375/09.05.2017, a constatat că până la termenul limită stabilit s-au înregistrat 2 (două) oferte /candidaturi, depuse de către următoarele entități:

1.    ASOCIAȚIA ”SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ” ÎN ROMÂNIA – ofertă înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr.  8404/08.05.2017, ora 09,38;

2.    ASOCIAȚIA CARITAS ALBA IULIA – ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SOCIALĂ -  ofertă înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 8706/10.05.2017, ora 12,00.

Nu s-a înregistrat nicio ofertă/candidatură ”întârziată”. 

            Urmare a documentelor depuse în cadrul celor două oferte/candidaturi, comisia de selecție a transmis câte două  scrisori de clarificare ambelor entități participante.

Urmare a răspunsurilor la scrisorile de clarificare, Comisia de selecție a hotărât următoarele:

- oferta/candidatura depusă de către ASOCIAȚIA SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA – înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr.  8404/08.05.2017, este ”calificată”.

- oferta/candidatura depusă de către ASOCIAȚIA CARITAS ALBA IULIA – ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SOCIALĂ - înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 8706/10.05.2017, este ”calificată”.

 

      În data de 06.06.2017 comisia de selecție a procedat la evaluarea celor două oferte calificate, ținând cont de criteriile de evaluare stabilite în cadrul procedurii.

Media aritmetică a punctajului obținut de oferta/candidatura depusă de către ASOCIAȚIA SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA – înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr.  8404/08.05.2017 este de 18  puncte.

Media aritmetică a punctajului obținut de oferta/candidatura depusă de către ASOCIAȚIA CARITAS ALBA IULIA – ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SOCIALĂ - înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 8706/10.05.2017 este de 14  puncte.

Punctajul cel mai mare, respectiv 18 puncte, a fost obținut de oferta/candidatura depusă de către ASOCIAȚIA SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA .

 

Având în vedere punctajul obținut, comisia de selecție, desemnată prin Dispoziția primarului Municipiului Aiud nr. 375/09.05.2017, a hotărât  oferta/candidatura depusă de către ASOCIAȚIA SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA este câștigătoare.

Prin urmare ofertantul/candidatul ASOCIAȚIA SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA este partenerul privat selectat în vederea încheierii unui Acord de parteneriat, în scopul elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice complementar apelului POCU BUNICII COMUNITĂȚII – Apelul 1 Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 , organizat în cadrul  Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate si sociale, Obiectivul Specific 8.3Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil: persoane vârstnice.

Raportul comisiei de selecție, înregistrat cu nr. 10492 din 07.06.2017, a fost avizat astăzi, 07.06.2017, de către reprezentantul legal al Municipiului Aiud, primar Iulia Adriana Oana Badea.

Prezentul anunț privind rezultatul procedurii de selecție este publicat pe site-ul Municipiului Aiud – www.aiud.ro , astăzi, 07.06.2017.

            Participanții la procedura de selecție vor fi înștiințați în scris, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului, cu privire la rezultatul evaluării .

Eventualele contestații se pot depune în ziua imediat următoare comunicării rezultatelor. Rezultatele definitive după analizarea contestațiilor vor fi publicate pe site-ul www.aiud.ro în termen de maxim  5 zile de la data soluționării acestora.

Anunț privind rezultatul procedurii de selecție a unui partener privat

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.