Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul procedurii de evaluare și selecționare a proiectelor pentru finanțări neramburasbile

Data publicarii: 13.06.2017

Încheiat în 06 iunie 2017, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, cu ocazia întrunirii în şedinţă de lucru a Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor de interes public pentru finanţări nerambursabile, constituită prin Hotărârea nr. 63/23.03.2017;

            Prezente fiind următoarele persoane:

            Lőrincz Helga  – preşedinte;

            Boc Maria – secretar;

            Florea Liviu – membru;

            Bradea Cristea Iosif – membru;

            Vultur Vasile – membru;

Peter Antal – membru.

            Preşedintele comisiei arată că procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud se realizează cu respectarea principiilor,  stabilite prin la art. 4 din Legea nr. 350/2005 coroborat cu Regulamentul aprobat prin HCL nr. 63/23.03.2017.

            Preşedintele comisiei arată că întreaga procedură de evaluare şi selecţionare a proiectelor de interes public pentru finanţări nerambursabile s-a organizat în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 63/23.03.2017;

            Înainte de analiza cererilor de finanţare nerambursabilă, membrii şi secretarul comisiei au depus declaraţiile de imparţialitate întocmite în conformitate cu Anexa 9 la regulamentul aprobat prin HCL nr. 63/23.03.2017.

            Au fost depuse un număr de 15 de cereri de finanţare înregistrate la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Aiud, astfel:

1. Parohia Ortodoxă Gârbova de Jos, a solicitat suma de 9800 lei, prin reprezentant  Morariu Marius Silviu,  cerere înregistrată sub nr. 9335/17.05.2017;

2. Parohia Ortodoxă Română Ciumbrud, a solicitat suma de 9051,35 lei, prin reprezentant Filimon Ioan, cerere înregistrată sub nr. 9421/18.05.2017;

3. Parohia Greco - Catolică Gîrbovița, a solicitat suma de 9000 lei, prin reprezentant , Ciontea Adrian, cerere înregistrată sub nr.9506/19.05.2017;

4. Parohia Greco - Catolică Aiud II, a solicitat suma de 21.663 lei, prin reprezentant Tuluș Călin, cerere înregistrată sub nr.9508/19.05.2017;

5. Parohia Română Unită cu Roma Aiud I, a solicitat suma de 10.000 lei, prin reprezentant Cristea Mihai , cerere înregistrată sub nr.9503/19.05.2017;

6. Parohia Ortodoxă Aiud - Spital, a solicitat suma de 40.000 lei, prin reprezentant Avram Virgil, cerere înregistrată sub nr.8800/10.05.2017;

7. Parohia Ortodoxă Gîmbaș - Filiala Păgida, , a solicitat suma de 6.051 lei, prin reprezentant, Frățilă Vasile,  cerere înregistrată sub nr.8471/08.05.2017;

8. Parohia Ortodoxă Gîmbaș, a solicitat suma de 7.930 lei, prin reprezentant, Frățilă Vasile,  cerere înregistrată sub nr.8472/08.05.2017;

9. Parohia Reformată Aiud II, a solicitat suma de 9.000 lei, prin reprezentant Lorincz Konrad Artur , cerere înregistrată sub nr. 9464/19.05.2017;

10.Parohia Ortodoxă Română Aiudul de Sus, a solicitat suma de 30.000 lei, prin reprezentant Popa Bazil Câlin, cerere înregistrată sub nr. 9468/19.05.2017;

11. Parohia Ortodoxă Română Gârbova  de Sus, a solicitat suma de 7.110 lei, prin reprezentant Șoit Vasile Andrei, cerere înregistrată sub nr.9376/18.05.2017;

12. Asociaţia Clubul Sportiv Viitorul Aiud, a solicitat suma de 12.000 lei, prin reprezentant Bregar Petru, cerere înregistrată sub nr. 9456/19.05.2017;

 13. Clubul Sportiv Olimpia Aiud, a solicita suma de 50.000 lei, prin reprezentant Demeter Ioan, cerere înregistrată sub nr. 9496/19.05.2017;

14. Asociaţia Sportivă BGK Aiud, a solicitat suma de 9.006,50 lei, prin reprezentant Kerekeș Ferenc, cerere înregistrată sub nr.8588/09.05.2017;

15. Asociaţia Sportivă „Mureşul” Gâmbaş, a solicitat suma de 10.000 lei, prin reprezentant Szekely Ioan Levente, cerere înregistrată sub nr. 8374/05.05.2017;

 

1. Verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară:

În vederea verificării eligibilităţii şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară Comisia a analizat documentaţiile depuse. Comisia s-a întrunit în şedinţă de lucru în data de 29.05.2017, şedinţă în care au fost discutate aspecte cu privire la eligibilitatea solicitanţilor.

În urma analizei documentaţiilor depuse, comisia constată că au fost declaraţi eligibili 15 solicitanţi, astfel:

1. Parohia Ortodoxă Gârbova de Jos

2. Parohia Ortodoxă Română Ciumbrud,

3. Parohia Greco - Catolică Gîrbovița

4. Parohia Greco - Catolică Aiud II

5. Parohia Română Unită cu Roma Aiud I

6. Parohia Ortodoxă Aiud - Spital,

7. Parohia Ortodoxă Gîmbaș - Filiala Păgida

8. Parohia Ortodoxă Gîmbaș

9. Parohia Reformată Aiud II

10. Parohia Ortodoxă Română Aiudul de Sus

11. Parohia Ortodoxă Română Gârbova  de Sus

12. Asociaţia Clubul Sportiv Viitorul Aiud

13. Clubul Sportiv Olimpia Aiud

14. Asociaţia Sportivă BGK Aiud

15. Asociaţia Sportivă „Mureşul” Gâmbaş

Urmare a celor prezentate mai sus s-a trecut la clasificarea propunerilor de proiecte după domeniul de activitate şi evaluarea acestora.

2. Clasificarea propunerilor de proiecte după domeniul de activitate al acestora:

Prin Hotărârea nr. 63 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Aiud în şedinţa ordinară din data de 23.03.2017, privind aprobarea programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2017, au fost alocate sume de bani din bugetul local al municipiului Aiud pentru următoarele domenii de activitate: culte religioase și activități sportive.

Comisia constată că au fost depuse:

A. un număr de 11 proiecte de finanţare pentru  Culte Religioase, după cum urmează:

1. Parohia Ortodoxă Gârbova de Jos

2. Parohia Ortodoxă Română Ciumbrud,

3. Parohia Greco - Catolică Gîrbovița

4. Parohia Greco - Catolică Aiud II

5. Parohia Română Unită cu Roma Aiud I

6. Parohia Ortodoxă Aiud - Spital,

7. Parohia Ortodoxă Gîmbaș - Filiala Păgida

8. Parohia Ortodoxă Gîmbaș

9. Parohia Reformată Aiud II

10. Parohia Ortodoxă Română Aiudul de Sus

11. Parohia Ortodoxă Română Gârbova  de Sus

 

B. un număr de 4 proiecte de finanţare pentru activităţi sportive, după cum urmează:

1. Asociaţia Clubul Sportiv Viitorul Aiud

2. Clubul Sportiv Olimpia Aiud

3. Asociaţia Sportivă BGK Aiud

4. Asociaţia Sportivă „Mureşul” Gâmbaş

 

 

3. Evaluarea propunerilor de proiecte:

Proiectele depuse au fost supuse evaluării individuale a membrilor comisiei în baza următoarei grile de evaluare:

criteriu pondere (%)

- relevanță și coerență 30

- metodologie 25

- durabilitate 15

- buget și eficacitatea costului 20

- capacitatea managerială 10

 

            Comisia a procedat la evaluarea fiecărui proiect de finanţare prin acordarea punctajelor de către fiecare membru al comisiei, în conformitate cu criteriile de pondere. Prezentăm mai jos situaţia rezultată în urma acordării punctajelor şi suma repartizată conform algoritmului de calcul:

 

 

Lorincz

Helga

Florea Liviu

Bradea Cristea Iosif

Vultur Vasile

Peter Antal

Media

Suma repartizată

PAROHIA ORTODOXĂ AIUDUL DE SUS

85

 

100

 

98

 

90

 

91

 

92,80

 

30.000,00

 

PAROHIA ORTODOXĂ GÂMBAŞ - FILIALA PĂGIDA

89

91

90

98

90

91,60

6.051,00

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ GÎRBOVA DE JOS

90

96

92

90

84

90,40

9.800,00

PAROHIA ROMÂNĂ UNITĂ CU ROMA AIUD

98

94

56

96

97

88,20

10.000,00

PAROHIA REFORMATĂ AIUD II

89

89

58

70

98

80,80

9.000,00

PAROHIA ORTODOXĂ AIUD SPITAL

44

85

91

99

81

80,00

15.149,00

PAROHIA GRECO-CATOLICĂ GÎRBOVIȚA

76

95

53

78

88

78,00

0

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ  GÂMBAŞ

64

             71

61

64

69

65,80

0

PAROHIA GRECO-CATOLICĂ AIUD II

58

             66

51

59

72

61,20

0

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ GÎRBOVA DE SUS

12

30

48

28

40

31,60

0

PAROHIA ORTODOXĂ CIUMBRUD

10

18

29

12

32

20,20

0

Total

 

 

 

 

 

0,00

80.000,00

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ BGK AIUD

97

96

100

100

99

98,40

9.007,00

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ "MUREŞUL GÂMBAŞ"

96

92

97

97

98

96

10.000,00

ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV VIITORUL AIUD;

91

94

98

97

97

95,40

12.000,00

CLUBUL SPORTIV „OLIMPIA AIUD”

91

94

96

96

95

94,40

50.000,00

Total

0

 

 

 

 

0,00

81.007,00

 

 

 

Prezentul proces verbal a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare originale, din care unul va fi anexat proiectului de hotărâre privind alocarea sumelor din bugetul local, pentru proiectele declarate câştigătoare.

 

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.