Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul selecției dosarelor de concurs, la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de asistent medical grad debutant în cadrul Direcției de Asistență Socială

Data publicarii: 30.06.2017

În urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 10.07.2017 – proba scrisă, prevăzută de art. 19 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

 

 

Nr.

Crt.

 

CANDIDAT

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

MOGA ANCA – MARIA

ADMIS

-

2.

BORDA LILIANA – AURELIA

ADMIS

-

3.

IOICA ADRIANA

ADMIS

-

4.

GRUIȚĂ ALEXANDRA – MARIA

ADMIS

-

5.

CÎMPEAN MARIA – CRISTINA

ADMIS

-

6.

CORDEA DANIELA

ADMIS

-

7.

FOSTO ILEANA

ADMIS

-

8.

TOKACS ANAMARIA

ADMIS

-

9.

ȘIPOȘ TUNDE

ADMIS

-

10.

ISPAS MARIA

ADMIS

-

                                                                              

            Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Dancea Stînea Anamaria, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

 

        Candidații declarați "admis", vor susţine proba scrisă în data de 10.07.2017, ora 10,00, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu.

 

        Candidații sunt rugați să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului Aiud cu 10 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

 

        Accesul în sala de concurs se va face numai în baza actului de identitate.

 

 

 

 

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.