Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 10.07.2017

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat al probei scrise:

 

 

 

Nr.

Crt.

 

CANDIDAT

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

REZULTATUL

PROBEI SCRISE

1.

MOGA ANCA – MARIA

Nu s-a prezentat

Respins

2.

BORDA LILIANA – AURELIA

42

Respins

3.

IOICA ADRIANA

23,5

Respins

4.

GRUIȚĂ ALEXANDRA – MARIA

32,5

Respins

5.

CÎMPEAN MARIA – CRISTINA

37

Respins

6.

CORDEA DANIELA

64,5

Admis

7.

FOSTO ILEANA

41,5

Respins

8.

TOKACS ANAMARIA

60,5

Admis

9.

ȘIPOȘ TUNDE

Nu s-a prezentat

Respins

10.

ISPAS MARIA

29,5

Respins

           

 

Candidații declarați admis" vor susţine interviul în data de 12.07.2017, ora 11,00 la  sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu.

            Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, d-na Dancea Stînea Anamaria Irina, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.