Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului de muncitor necalificat - Biroul Administrația Pieței

Data publicarii: 12.07.2017

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat al probei practice:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Punctajul probei practice

Rezultatul probei practice

 

1.

PITEA VALER DORIN

68

ADMIS

 

2.

TURI ANAMARIA MAGDALENA

 

62

 

ADMIS

3.

FERENCZI ZOLTAN

54

ADMIS

 

Candidaţii declaraţi admis” vor susţine interviul în data de 14.07.2017, ora 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Brătianu.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie, în termen de cel  mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei practice, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, d-na Morar Angela, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate.

 

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.