Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 07.08.2017, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcţiei Economice

Data publicarii: 07.08.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 07.08.2017,  pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcţiei Economice, Compartiment Executare silită și încasare venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

 

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat al probei scrise :

           - pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcţiei Economice, Compartiment Executare silită și încasare venituri

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDATULUI

 

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

 

1.

 

POPA CAMELIA GINA

 

28

 

RESPINS

 

2.

 

IEPURE VALENTINA ANGELA

 

40

 

RESPINS

 

3.

 

NICULA IONELA ELENA

 

69

 

ADMIS

 

4.

 

TURZAI  IOANA TEODORA

 

70,67

 

ADMIS

 

5.

 

GORDIȚĂ IOAN

 

Nu s-a prezentat

 

RESPINS

 

             Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Morar Angela, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

        

    Candidaţii declaraţi "admis" în urma probei scrise, se pot prezenta pentru susţinerea probei interviu în data de 10.08.2017, ora 9,00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Brătianu.
Pagina modificata la: 27.01.2016
NEWSLETTER
aiudonline.ro

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.