Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs, la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de conducere de șef birou din cadrul Biroului Administrația Pieței

Data publicarii: 16.08.2017

         În urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 23.08.2017 – proba scrisă, prevăzută de art. 19 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

 

 

Nr.

Crt.

 

CANDIDAT

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

 

1.

 

MILES  CARMEN

 

ADMIS

 

-

 

2.

TIUTIU ANDREEA DORINA

 

ADMIS

 

-

 

3.

VOICAN MARIVIU VASILE

 

ADMIS

 

-

 

4.

 

BARBU ANAMARIA

 

ADMIS

 

-

 

5.

STAN CAMELIA GABRIELA

 

ADMIS

 

-

 

6.

JOANDREA IULIA ANDREEA

 

ADMIS

 

-

 

7.

 

OPRICEAN GHEORGHE

 

ADMIS

 

-

 

8.

URCAN CRISTIANA RAMONA

 

ADMIS

 

-

 

9.

HOPIRTEAN OANA DALIA

 

ADMIS

 

-

                                                                              

            Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Morar Angela, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

         Candidații declarați "admis", vor susţine proba scrisă în data de 23.08.2017, ora 10,00, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu.

         Candidații sunt rugați să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului Aiud cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.