Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției de conducere de șef birou din cadrul Biroului Administrația Pieței

Data publicarii: 23.08.2017

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat al probei scrise:

 

 

Nr.

Crt.

 

CANDIDAT

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

REZULTATUL

PROBEI SCRISE

 

1.

 

MILES  CARMEN

 

49,50

 

RESPINS

 

2.

 

TIUTIU ANDREEA DORINA

 

46

 

RESPINS

 

3.

 

VOICAN MARIVIU VASILE

 

26,10

 

RESPINS

 

4.

 

BARBU ANAMARIA

 

43

 

RESPINS

 

5.

 

STAN CAMELIA GABRIELA

 

15,10

 

RESPINS

 

6.

 

JOANDREA IULIA ANDREEA

 

29,50

 

RESPINS

 

7.

 

OPRICEAN GHEORGHE

 

18

 

RESPINS

 

8.

 

URCAN CRISTIANA RAMONA

 

13,50

 

RESPINS

 

9.

 

HOPIRTEAN OANA DALIA

 

44

 

RESPINS

           

     Potrivit art. 28 alin. (3) lit. b) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte.

            Potrivit art. 18 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se pot prezenta la interviu, numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă, respectiv proba scrisă.

            Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, d-na Morar Angela, consilier în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.