Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea funcției de consilier - Direcția Tehnică, Compartiment implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic

Data publicarii: 06.09.2017

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următoarele rezultate ale probei interviu :

          

- pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcţiei Tehnice, Compartiment Implementare proiecte, Monitorizare servicii publice, Energetic:

 

Nr.

Crt.

 

NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDATULUI

 

PUNCTAJUL PROBEI INTERVIU

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

 

1.

ȘTEFĂNUȚN SILVIUN MARIUS

100

 

ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Cipcigan Patricia Tatiana, șef birou  - Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Pagina modificata la: 27.01.2016
NEWSLETTER
aiudonline.ro

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.