Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Anunț concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut

Data publicarii: 29.09.2017

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut a unui funcționar public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud și a doi funcționari publici din cadrul Direcției de  Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, care îndeplinesc condiţiile de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut.

 Condiţiile de desfăşurare a concursului de promovare în grad profesional:

          

Proba scrisă: 02.11.2017, ora 11,00 - sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu;

           Proba interviului se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

            Dosarul de concurs al candidatului se va depune în perioada 29.09.2017 - 18.10.2017 (inclusiv) la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

 

            Condiţiile de participare la concursul de promovare în grad profesional:

 

             Pentru a participa la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

            a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

           b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

           c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

            Dosarul de înscriere la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

             a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;             

c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr.611/2008.

            Bibliografia pentru concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut: Birou Comunicare și Relații Publice, Compartiment Comunicare internă și externă

 

 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul I, Capitolul V, Capitolul VI și Capitolul VII;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul I, secțiunea 1, secțiunea a 2- a; Capitolul 2; Capitolul 3; Capitolul 4; Capitolul 7; Capitolul 8; Capitolul 9; Capitolul 10 și Capitolul 11;
 4.   Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare: Titlul III, Capitolul IV, Secțiunile 1 și 2;
 5. Legea nr. 544/2001 privind liberul accces la informații de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordonanța de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

            Bibliografia pentru concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut: Direcția de Asistență Socială, Compartiment Beneficii sociale, și Compartiment Asistență socială și Protecție copilului

 

 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, telefon  0258/861 310 interior 1013.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.