Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat de Primăria municipiului Aiud pentru ocuparea funcției de consilier - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Data publicarii: 18.10.2017

În urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 06.11.2017 – proba scrisă, prevăzută de art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de concurs:

 

            - pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor - Compartiment Evidența Persoanelor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDAȚILOR

 

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS

 

OBSERVAŢII

1.

Olar Crinela Maria

ADMIS

-

2.

Roșca Luca Rareș

ADMIS

-

3.

Rațiu Mirela Elena

ADMIS

-

4.

Oniga Felicia Lidia

ADMIS

-

5.

Stincel Andreea Roxana

ADMIS

-

6.

Rad Aurora

ADMIS

-

7.

Dănilă Anca Ileana

ADMIS

-

8.

Fufezan Mădălina Larisa

 

 

 

ADMIS

Cu condiția de a prezenta, până la data de 23.10.2017, ora 16:00, adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență, în original sau în copie legalizată, conform prevederilor art. 49 alin (3) și art. 50 alin (3) din HG 611/2008

9.

Danciu Florentina Vasilena

ADMIS

-

10.

Groza Eugenia

ADMIS

-

11.

Oltean Ioana Luciana

ADMIS

-

12.

Brad Rareș Virgil

ADMIS

-

13.

Bogin Anghel

ADMIS

-

 

           Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Dancea Stînea Anamaria, consilier în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

           Candidaţii declaraţi admişi în urma selecţiei dosarelor de concurs se pot prezenta pentru susţinerea probei suplimentare în data de 06.11.2017, ora 900, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala  Ion I. C. Brătianu.

           Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului Aiud cu 15 minute înainte de începerea probei suplimentare, având asupra lor actul de identitate.

           Accesul in sala de concurs se va face numai in baza actului de identitate.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.