Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Anunț selecție partener privat pentru încheierea unui Acord de Parteneriat

Data publicarii: 25.10.2017

Municipiul Aiud anunță organizarea procedurii de selecție a unui partener privat,  pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect
în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, O.S. 2.1, Cererea de proiecte POCA/209/2/1 (CP6/2017 pentru regiuni mai puțin dezvoltate) ”Sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate să implementeze managementul calităţii în concordanţă cu Planul de acţiuni pentru
implementarea etapizată a managementului calităţii în autorităţi şi instituţii publice 2016- 2020”
, în conformitate cu art. 29, alin. (1) din O.U.G nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare și art. 34, alin. (6), (7) și (8) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 40 din 2015 aprobate prin H.G. 93/18.02.2016, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească participantul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru viitorul proiect, precum și criteriile de eligibilitate sunt specificare în Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte POCA/209/2/1 (CP6/2017 pentru regiuni mai puțin dezvoltate) - Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

 

 Conform Ghidului solicitantului aferent cererii de proiecte POCA/209/2/1 (CP6/2017 pentru regiuni mai puțin dezvoltate), partenerii (asociații) trebuie să facă parte din categoriile enumerate mai jos, să aibă atribuții în domeniul în care se încadrează obiectivele proiectului propus în conformitate cu documentele de constituire/ înființare/organizare și funcționare, iar parteneriatul trebuie să conducă la rezolvarea unei probleme prin implementarea proiectului propus spre finanţare:

- unități administrativ-teritoriale (județe, orașe organizate ca municipii) din regiunile mai puțin dezvoltate;

- ONG-uri;

- parteneri sociali;

- instituții de învățământ superior acreditate.

 

Întreaga documentație aferentă selecției partenerului va fi pusă la dispoziție celor interesați în limba română.

 

Detalii cu privire la selecție puteți obține pe pagina www.aiud.ro, persoană de contact Liviu Florea - tel. 0731.831.573 tel. fix 0258.861.310, e-mail: liviu.florea@aiud.ro.

 

 

Anunț selecție partener privat

Anexe la procedura de selecție a unui partener privat_poca _2_1_cp 6_2017

Procedura de selecție a unui partener privat_poca _2_1_cp 6_2017

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.