Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut - 02.11.2017

Data publicarii: 02.11.2017

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise :

 

     Direcția de Asistență Socială, Compartiment Beneficii sociale

 

Nr.

Crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDAȚILOR

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

REZULTAT

PROBA SCRISĂ

1.

FUFEZAN DAN

57,33

ADMIS

 

Direcția de Asistență Socială, Compartiment Asistență socială și Protecție copilului

 

Nr.

Crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDAȚILOR

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

REZULTAT

PROBA SCRISĂ

1.

GĂRDUȘ MARIA FLORINA

80,33

ADMIS

 

            Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Dancea Stînea Anamaria în cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

            Candidații declarați "admis" în urma probei scrise, se pot prezenta pentru susţinerea probei interviu în data de 06.11.2017, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Brătianu
Pagina modificata la: 27.01.2016
NEWSLETTER
aiudonline.ro

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România
© Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.