Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Anunț privind rezultatul procedurii de selecție a unui partener privat

Data publicarii: 08.11.2017

Consiliul Local al Municipiului Aiud a aprobat  prin Hotărârea nr. 282 din 24 octombrie 2017 scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în cadrul POCA/209/2/1 (CP6/2017 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să implementeze managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020.

De asemenea, prin aceeași hotărâre s-a aprobat și demararea procedurii de selecție a unui partener privat, pentru încheierea unui Acord de parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului ce va fi depus în cadrul POCA/209/2/1 (CP6/2017 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să implementeze managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020.

În data de 25.10.2017 Municipiul Aiud a adus la cunoștința publică organizarea procedurii de selecție a unui partener privat, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, O.S. 2.1, Cererea de proiecte POCA/209/2/1 (CP6/2017 pentru regiuni mai puțin dezvoltate) ”Sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate să implementeze managementul calităţii în concordanţă cu Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calităţii în autorităţi şi instituţii publice 2016- 2020, în conformitate cu art. 29, alin. (1) din O.U.G nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare și art. 34, alin. (6), (7) și (8) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 40 din 2015 aprobate prin H.G. 93/18.02.2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Anunțul de intenție, înregistrat cu nr. 20788/25.10.2017, cu privire la selecția unui partener privat, în vederea elaborării, depunerii cererii de finanțare și implementarea unui proiect în cadrul POCA/209/2/1 (CP6/2017 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) a fost postat în data de 25.10.2017 pe site-ul www.aiud.ro, conform legislației în vigoare.

 

Comisia de evaluare și selecție a partenerului privat, stabilită prin Dispoziția primarului Municipiului Aiud nr. 820/26.10.2017, a constatat că până la termenul limită stabilit s-a înregistrat o singură ofertă /candidatură și anume cea depusă de către ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSPARENȚĂ, înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr.  21576 / 03.11.2017, ora 11:40.

Nu s-a înregistrat nicio ofertă/candidatură ”întârziată”. 

            Urmare a verificării documentelor depuse de către ofertant/candidat și a răspunsurilor la clarificările solicitate, comisia de evaluare a hotărât:

- oferta/candidatura depusă de către ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSPARENȚĂ, înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr.  21576 / 03.11.2017, este ”calificată”.

 

Media aritmetică a punctajului obținut de oferta/candidatura depusă de către ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSPARENȚĂ, înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr.  21576 / 03.11.2017 este de 95 puncte.

 

Având în vedere punctajul obținut, comisia de selecție, desemnată prin Dispoziția primarului Municipiului Aiud nr. 820/26.10.2017, a hotărât  oferta/candidatura depusă de către ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSPARENȚĂ este câștigătoare.

Prin urmare ofertantul/candidatul ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSPARENȚĂ este partenerul privat selectat în vederea încheierii unui Acord de parteneriat, în scopul elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului ce va fi depus în cadrul POCA/209/2/1 (CP6/2017 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să implementeze managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020.

Raportul comisiei de selecție, înregistrat cu nr. 21928 din 08.11.2017, a fost avizat astăzi, 08.11.2017, de către reprezentantul legal al Municipiului Aiud, primar Iulia Adriana Oana Badea.

Prezentul anunț privind rezultatul procedurii de selecție va fi publicat pe site-ul Municipiului Aiud – www.aiud.ro , astăzi, 08.11.2017.

            Participantul la procedura de selecție va fi înștiințat în scris, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului, cu privire la rezultatul evaluării .

Eventualele contestații se pot depune în ziua imediat următoare comunicării rezultatelor. Rezultatele definitive după analizarea contestațiilor vor fi publicate pe site-ul www.aiud.ro în termen de maxim  1 zi de la data soluționării acestora
Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.