Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul verificării dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției de medic dentist - Direcția de Asistență Socială

Data publicarii: 19.02.2018

REZULTATELE VERIFICĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE depuse pentru participarea  la concursul organizat de Primăria Municipiului Aiud în perioada 20.03.2018 - 22.03.2018, pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie de medic dentist cu drept cu liberă practică din cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud  (post publicat în "Viața Medicală" nr. 5/02.02.2018)

 

                                                                       

Nr.

Crt.

 

NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDAȚILOr

 

 

NR. DOSAR

 

 

 

DOSAR COMPLET/

INCOMPLET

 

OBSERVAȚII

1.

PANĂ LUCIAN ALEXANDRU

2852/08.02.2018

INCOMPLET

- Lipsă: adeverință/certificat de confirmare în gradul profesional

2.

COLTOR TEODOR BOGDAN

3393/16.02.2018

 

INCOMPLET

 

- Lipsă: adeverință/certificat de confirmare în gradul profesional

3.

AL TAWIL WASSIM

3429/16.02.2018

 

INCOMPLET

- Lipsă:

- viză pe anul în curs pe certificatul de membru al organizației profesionale

- dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la <LLNK 12006    95 10 202 628 55>art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- cazier judiciar;

- certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

- chitanţa de plată a taxei de concurs;

În vederea verificării conformității  copiilor cu originalul,  documentele vor fi prezentate și în original.

 

            În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Anexa 1 a Ordinului Ministerului Sănătății nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi respectiv a funcției de farmacist - șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare,

            Dosarele incomplete se vor completa în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor verificării dosarelor de înscriere la concurs, în perioada 20.02.2018-26.02.2018, ora 16,00.

Ulterior expirării acestui termen nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.