Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în grad profesional superior - Direcția de Asistență Socială, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară

Data publicarii: 08.03.2018

În urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaților înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 14.03.2018, ora 10,00 – proba scrisă, prevăzută de HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

            - pentru funcţia contractuală de execuţie de asistent medical din cadrul Direcției de Asistență Socială - Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud:

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDAȚILOR

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

 

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

1.

SIMA ELISABETA

ADMIS

-

2.

TOKACS ANAMARIA

ADMIS

-

 

        Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute, pot depune contestaţie, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Dancea Stînea Anamaria, consilier în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

       

        Candidații declarați "admis" vor susţine proba scrisă în data de 14.03.2018, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.