Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatele selecției dosarelor la examenul de promovare în grad profesional superior - Muzeul de Istorie și Științele Naturii

Data publicarii: 08.03.2018

În urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaților înscriși la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Muzeului de Istorie și Științele Naturii, Bibliotecii Municipale ”Liviu Rebreanu”  din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, precum și din cadrul Direcției Economice – Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, organizat de Primăria Municipiului Aiud, în data de 14.03.2018, ora 10,00 – proba scrisă, prevăzută de HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

           

- pentru funcţia contractuală de execuţie de bibliotecar gradul II, din cadrul Bibliotecii Municipale ”Liviu Rebreanu” din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud:

 

Nr.

Crt.

 

NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDAȚILOR

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

 

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

1.

FERENCZ ANDREEA - IOANA

ADMIS

-

 

- pentru funcţia contractuală de execuţie de conservator gradul IA, din cadrul Muzeului de Istorie și Științele Naturii din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud:

 

Nr.

Crt.

 

NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDAȚILOR

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

 

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

1.

NEGRU AURICA ILEANA

ADMIS

-

 

 

 

 

- pentru funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate IA din cadrul Direcției Economice – Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDAȚILOR

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

 

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

1.

DAMȘA VALERIA FELICIA

ADMIS

-

 

 

        Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute, pot depune contestaţie, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Dancea Stînea Anamaria, consilier în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

       

        Candidații declarați "admis" vor susţine proba scrisă în data de 14.03.2018, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Aiud.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.