Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul procedurii de evaluare și selecționare a proiectelor pentru finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud

Data publicarii: 15.05.2018

 

Încheiat în data de 11 mai  2018, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, cu ocazia întrunirii în şedinţă de lucru a Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor de interes public pentru finanţări nerambursabile, constituită prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 62/28.02.2018.

            Prezente fiind următoarele persoane:

            Lőrincz Helga  – preşedinte;

            Boc Maria – secretar;

            Florea Liviu – membru;

            Bradea Cristea Iosif – membru;

            Vultur Vasile – membru;

Boancă Ovidiu – membru.

            Preşedintele comisiei arată că procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud se realizează cu respectarea principiilor,  stabilite prin la art. 4 din Legea nr. 350/2005 coroborat cu Regulamentul aprobat prin HCL nr. 62/28.02.2018.

            Preşedintele comisiei arată că întreaga procedură de evaluare şi selecţionare a proiectelor de interes public pentru finanţări nerambursabile s-a organizat în conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 62/28.02.2018;

            Înainte de analiza cererilor de finanţare nerambursabilă, membrii şi secretarul comisiei au depus declaraţiile de imparţialitate întocmite în conformitate cu Anexa 10 la regulamentul aprobat prin HCL nr. 62/28.02.2018.

            Au fost depuse un număr de 15 de cereri de finanţare înregistrate la Registratura  Primăriei Municipiului Aiud, astfel:

1. Parohia Ortodoxă Gîmbaș - Filiala Păgida a solicitat suma de 25.692,91 lei, prin reprezentant  Frățilă Vasile,  cerere înregistrată sub nr. 9344/25.04.2018;

2. Parohia Ortodoxă Română Măgina, a solicitat suma de 12.000,00 lei, prin reprezentant Fufezan Iuliu Titus, cerere înregistrată sub nr. 9578/25.04.2018;

3.Parohia Ortodoxă Română Aiudul de Sus, a solicitat suma de 30.000 lei, prin reprezentant Popa Bazil Călin, cerere înregistrată sub nr. 9616/26.04.2018;

 

4. Parohia Reformată Sîncrai, a solicitat suma de 10.000 lei, prin reprezentant Kurti Tamas , cerere înregistrată sub nr. 9626/26.04.2018;

5. Parohia Reformată Ciumbrud, a solicitat suma de 12.962,51 lei, prin reprezentant Boroș Ladislau Emeric , cerere înregistrată sub nr. 9696/26.04.2018;

6. Protopopiatul Român Ortodox Aiud, a solicitat suma de 18.000 lei, prin reprezentant Bogdan Ioan Lucian , cerere înregistrată sub nr.9760/26.04.2018;

7. Asociaţia Eco-Turistică ”Hai cu Noi” Aiud solicitat suma de 7025 lei, prin reprezentant Gavrilă Vasile, cerere înregistrată sub nr. 9060/23.04.2018;

8. Asociaţia Sportivă „Mureşul” Gâmbaş, a solicitat suma de 14.000 lei, prin reprezentant Szekely Ioan Levente, cerere înregistrată sub nr. 9309/25.04.2018;

            9. Asociaţia ”Clubul Sportiv Viitorul” Aiud, a solicitat suma de 12.000 lei, prin reprezentant Bregar Petru, cerere înregistrată sub nr. 9318/25.04.2018;

10. Asociaţia Club Sportiv Dojokan Activ Aiud, a solicitat suma de 19.813,50 lei, prin reprezentant Crăciun Nicolae, cerere înregistrată sub nr. 9485/25.04.2018;

11. Asociaţia ”Club Sportiv Juniorul Aiud”, a solicitat suma de 17.880 lei, prin reprezentant Biro Cristian Gabriel, cerere înregistrată sub nr. 9495/25.04.2018;

12. Asociaţia Sportivă BGK Aiud, a solicitat suma de 7.510,50 lei, prin reprezentant Kerekeș Ferenc, cerere înregistrată sub nr.9583/25.04.2018;

13. Asociaţia Fotbal Club Metalu Aiud 2016, a solicitat suma de 32.190 lei, prin reprezentant Georgiu Cosmin Daniel, cerere înregistrată sub nr.9761/26.04.2018;

            14. Clubul Sportiv ”Olimpia Aiud”, a solicita suma de 45.000 lei, prin reprezentant Demeter Ioan, cerere înregistrată sub nr. 9763/26.04.2018;

1. Verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară:

În vederea verificării eligibilităţii şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară comisia a analizat documentaţiile depuse. Comisia s-a întrunit în şedinţă de lucru în data de 04.05.2018, şedinţă în care au fost discutate aspecte cu privire la eligibilitatea solicitanţilor.

Referitor la încadrarea Asociaţia Fotbal Club Metalu Aiud 2016 în categoria solicitanţilor eligibili, cu unanimitate de voturi se stabileşte neîncadrarea acestui solicitant ca eligibil, datorită faptului că nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 26 lit. h și art. 32, lit. a din Regulamentul aprobat prin HCL nr. 62/ 28.02.2018, care precizează că  "Nu sunt selecționate programele ori proiectele aflate în una dintre următoarele situații: a) documentația prezentată este incompletă și nu se respectă prevederile art. 21,26,27 și 28 din cap.II.

 

În urma analizei documentaţiilor depuse, comisia constată că au fost declaraţi eligibili 13 solicitanţi, astfel:

1. Parohia Ortodoxă Gîmbaș - Filiala Păgida

2. Parohia Ortodoxă Română Măgina

3. Parohia Ortodoxă Română Aiudul de Sus

4. Parohia Reformată Sîncrai

5. Parohia Reformată Ciumbrud

6. Protopopiatul Român Ortodox Aiud

7. Asociaţia Eco-Turistică ”Hai cu Noi” Aiud

8. Asociaţia Sportivă Mureşul Gâmbaş

9. Asociaţia ”Clubul Sportiv Viitorul” Aiud

10. Asociaţia Club Sportiv Dojokan Activ Aiud

11. Asociaţia ”Clubul Sportiv Juniorul Aiud”

12. Asociaţia Sportivă BGK Aiud,

13. Clubul Sportiv ”Olimpia” Aiud,

Urmare a celor prezentate mai sus s-a trecut la clasificarea propunerilor de proiecte după domeniul de activitate şi evaluarea acestora.

2. Clasificarea propunerilor de proiecte după domeniul de activitate al acestora:

Prin Hotărârea nr. 62 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Aiud în şedinţa ordinară din data de 28.02.2018, privind aprobarea programului pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2018, au fost alocate sume de bani din bugetul local al Municipiului Aiud pentru următoarele domenii de activitate: culte religioase 80.000 lei și activități sportive 80.000 lei.

Comisia constată că au fost depuse:

A. un număr de 6 proiecte de finanţare pentru  Culte Religioase, după cum urmează:

1. Parohia Ortodoxă Gîmbaș - Filiala Păgida

2. Parohia Ortodoxă Română Măgina

3. Parohia Ortodoxă Română Aiudul de Sus

4. Parohia Reformată Sîncrai

5. Parohia Reformată Ciumbrud

6. Protopopiatul Român Ortodox Aiud

 

B. un număr de 7 proiecte de finanţare pentru activităţi sportive, după cum urmează:

1. Asociaţia Eco-Turistică ”Hai cu Noi” Aiud

2. Asociaţia Sportivă Mureşul Gâmbaş

3. Asociaţia ”Clubul Sportiv Viitorul” Aiud                       

4. Asociaţia Club Sportiv Dojokan Activ Aiud

5. Asociaţia ”Clubul Sportiv Juniorul Aiud”

6. Asociaţia Sportivă BGK Aiud,

7. Clubul Sportiv ”Olimpia” Aiud,

 

3. Evaluarea propunerilor de proiecte:

Proiectele depuse au fost supuse evaluării individuale a membrilor comisiei în baza următoarei grile de evaluare:

criteriu pondere (%)

- relevanță și coerență 30

- metodologie 25

- durabilitate 15

- buget și eficacitatea costului 20

- capacitatea managerială 10

 

            Comisia a procedat la evaluarea fiecărui proiect de finanţare prin acordarea punctajelor de către fiecare membru al comisiei, în conformitate cu criteriile de pondere. Prezentăm mai jos situaţia rezultată în urma acordării punctajelor şi suma repartizată conform algoritmului de calcul:

 

 

Media

Suma repartizată

lei

PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN AIUD

100

18.000

PAROHIA REFORMATĂ SÂNCRAI

100

10.000

PAROHIA REFORMATĂ CIUMBRUD

98

10.000

PAROHIA ORTODOXĂ MĂGINA

98

10.000

PAROHIA ORTODOXĂ AIUDUL DE SUS

98

10.000

PAROHIA ORTODOXĂ GÂMBAŞ - FILIALA PĂGIDA

98

10.000

Total

68.000

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ MUREŞUL GÂMBAŞ

100

14.000

ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV DOJOCAN ACTIV AIUD

99

19.000

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ BGK AIUD

98

7.000

ASOCIAȚIA ECO-TURISTICĂ ”HAI CU NOI”AIUD

90

5.000

ASOCIAȚIA FOTBAL ”CLUB SPORTIV JUNIORUL AIUD”

88

10.000

CLUBUL SPORTIV „OLIMPIA ” AIUD

85

20.000

ASOCIAŢIA ”CLUBUL SPORTIV VIITORUL” AIUD

83

5.000

TOTAL

80.000

 

 

Prezentul proces verbal a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare originale, din care unul va fi anexat proiectului de hotărâre privind alocarea sumelor din bugetul local, pentru proiectele declarate câştigătoare.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.