Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de casier - Biroul Administrația Pieței

Data publicarii: 29.05.2018

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat al probei scrise:

 

 

Nr.

Crt.

 

CANDIDAT

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

REZULTATUL

PROBEI SCRISE

1.

FLOREA MIHAELA NICOLETA

nu s-a prezentat

 

2.

ROTAR MARIA DACIANA

5

RESPINS

3.

MARC GABRIELA

64

ADMIS

4.

MATEI RALUCA

17

RESPINS

5.

GLIGOR VIOREL

nu s-a prezentat

 

6.

LUPȘAN MARTA

9,5

RESPINS

7.

POPA MARIA

41

RESPINS

8.

STAN ADRIANA MARIA

3,5

RESPINS

9.

DANCIU FLORENTINA VASILENA

26

RESPINS

10.

BARTHA GHEORGHE

nu s-a prezentat

 

11.

BOROS AGOTA

15

RESPINS

12.

GÎLEA ANETA SONIA

nu s-a prezentat

 

13.

BUTA  RAMONA

23

RESPINS

14.

GYORFI GYOZO

0

RESPINS

15.

HOPÎRTEAN IONELA DANIELA

4

RESPINS

           

Candidații declarați “admis" vor susţine interviul în data de 31.05.2018, ora 09,00 la  sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu.

            Candidații nemulţumiți de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, d-na Cipcigan Patricia Tatiana, șef birou al Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.