Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant de medic dentist cu drept de liberă practică

Data publicarii: 06.07.2018

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocuparea a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi respectiv a funcției de farmacist - șef în unitățile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare, DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA, organizează concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcţie contractuală de execuţie de medic dentist cu drept de liberă practică din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, Compartiment Cabinete medicale și Asistență medicală comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

            Anunțul de concurs a fost publicat în săptămânalul "Viața Medicală" nr. 27/06.07.2018.

               Concursul  constă în:

                        - selecția dosarelor de înscriere - se afișează la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud în termen de trei zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut pentru completarea dosarelor incomplete sau în situația în care nu există dosare incomplete, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor verificării dosarelor de înscriere la concurs;

                        - analiza și evaluarea activității profesionale și științifice - se face de către comisia de concurs pe baza documentelor depuse de candidați - programată în data de 18.09.2018, ora 10,00 la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud;

                        - proba scrisă - programată în data 18.09.2018, ora 11,00 la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud;

                     -  proba practică - 20.09.2018, ora 10,00 la sediul Dispensarului Școlar situat în Aiud, str. Unirii, nr. 32, jud. Alba.                         

             În vederea înscrierii pentru concurs, candidații vor depune un dosar cuprinzând următoarele documente:

            a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

             b) copie xerox de pe diploma de medic dentist;

            c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

             d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la <LLNK 12006    95 10 202 628 55>art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

             e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

            f) cazierul judiciar;

            g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

            h) chitanţa de plată a taxei de concurs;

            i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

        

           Taxa de concurs este de 150 de lei, conform art. 31 din Anexa 1 a OMS nr. 869/2015 și se plătește sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud.                                         

 

            Dosarele de înscriere la concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunțului în săptămânalul "Viața Medicală", respectiv până la data de 20.07.2018, ora 14,00.

             Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la publicarea anunțului în "Viața Medicală".

 

          Rezultatele verificării dosarelor de înscriere la concurs se afișează la afișierul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, în data de 23.07.2018.

            Dosarele incomplete se vor completa în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor verificării dosarelor de înscriere la concurs. Ulterior expirării acestui termen nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping.

             Situația privind dosarele admise sau respinse se afișează la afișierul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, în termen de trei zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut pentru completarea dosarelor incomplete sau în situația în care nu există dosare incomplete, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor verificării dosarelor de înscriere la concurs.

           

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud și la nr. de  telefon  0258 862 313.

 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE MEDIC DENTIST:

 

 1. D. Bratu – Aparatul dento-maxilar. Date de morfologie funcţională clinică, Ed. Helicon, Timişoara 1997; 
 2. H.T. Dumitriu – Parodontologie, Ediţia. a-III-a, Ed. Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 1999;
 3. M. Gafar – Odontologie vol. I, Caria dentară. Ed. Medicală, Bucureşti, 1995;
 4. M. Gafar, A. Iliescu – Odontologie vol. II, Endodonție clinică şi practică. Ed. Medicală, Bucureşti, 1998;
 5. N. Ganuta, I. Canavea – Anestezia în stomatologie şi chirurgie buco-maxilo-facială, Ed. Naţional, Bucureşti, 1993;
 6. Rodica Luca – Metode Locale de prevenire a cariei din şanţuri şi fosete, Ed. Cerma, Bucureşti, 1997;
 7. Livia Zarnea – Pedodonție, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993;
 8. Ordinul comun al MECTS/MS nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul Ministerului Sănătăţii și Familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările și completările ulterioare;
 10.  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

 

                 

TEMATICA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE

MEDIC DENTIST:

 

 1. Arcadele dentare temporare şi permanente (1, pag. 613-640)
 2. Erupţia dentară (7, pag. 20-41)
 3. Profilaxia cariei dentare (7, pag. 213-242)
 4. Caria simplă a dinţilor temporari (7, pag. 94-107)
 5. Pulpita dinţilor temporari (7, pag. 108-122)
 6. Gangrena dinţilor temporari (7, pag. 123-140)
 7. Afecţiunile dinţilor permanenţi în perioada de creştere (7, pag. 161-182)
 8. Gangrena pulpară la dinţii permanenţi tineri (7, pag. 183-195)
 9. Metode locale de prevenire a cariei dentare din șanțuri și fosete (6, integral)
 10. Tratamentul cariei dentare (3, pag. 127-148)
 11. Etiopatogenia cariei dentare (3, pag. 45-65)
 12. Inflamaţia pulpei dentare (4, pag. 11-27)
 13. Formele anatomo-clinice ale pulpitelor dinţilor permanenţi (4, pag. 28-53)
 14. Necroza şi gangrena pulpară (4, pag. 54-62)
 15. Parodontite apicale acute şi cronice (4, pag. 63-85)
 16. Tratamentul inflamaţiilor pulpare (4, pag. 91-117)
 17. Obturarea canalelor radiculare (4, pag. 174-208)
 18. Clasificarea bolilor parodonţiului marginal (2, pag. 119-123)
 19. Gingivite şi stomatite (2, pag. 124-150)
 20. Parodontite marginale (2, pag. 151-161)
 21. Manifestări gingivo-parondontale şi orale în SIDA (2, pag. 162-164)
 22. Tratamentul parodontopatiilor marginale cronice (profilactic, medicamentos al plăcii microbiene (2, pag. 176-246)
 23. Anestezia loco-regională în stomatologie. Substanţe anestezice. Substanţe adjuvante. Metode şi tehnici. Alegerea anesteziei. Accidente şi complicaţii. (5, pag. 37-53; 60-97; 210-247; 249-260)
 24. Consecinţele pierderilor precoce ale dinţilor temporari (7, pag. 243-256)

 

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.