Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

„Integritatea - condiție esențială pentru o administrație eficientă”, cod MySMIS: 117934

Data publicarii: 06.07.2018

Beneficiar: Municipiul Aiud

Perioada de implementare: iunie 2018 – octombrie 2019

Data de începere a proiectului: 27 iunie 2018

Obiectiv general:

Creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților la corupție în cadrul UAT Primăria Municipiului Aiud, prin dezvoltarea și aplicarea unui mecanism eficient de prevenire a corupției sprijin pentru implementarea măsurilor anticorupție reglementate de legislație și monitorizate SNA, precum și prin îmbunătățirea cunoștințelor/competențelor personalului instituției în domeniul eticii integrității.

 

Obiective specifice:

OS 1: Dezvoltarea unui mecanism eficient de prevenire a corupției în cadrul unității administrativ-teritoriale Primăria Municipiului Aiud, prin elaborarea și/sau actualizarea a minimum 7 proceduri de sistem/operaționale privind indicatorii anticorupție, în concordanță cu Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020.

 

OS 2: Implementarea mecanismului de prevenire a corupției la nivelul UAT Municipiul Aiud, prin dispoziție de primar, cu ajutorul unui manual de implementare elaborat în cadrul proiectului.

 

OS 3: Instruirea și certificarea a 30 de persoane, însemnând personal de conducere și de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, prin intermediul unui curs de formare pe tematici privind importanța eticii și integrității în instituția publică.

 

 

Activități:

 

Ø  Managementul proiectului

Ø  Informare și publicitate

Ø  Dezvoltarea și aplicarea unitară a unui mecanism eficient de prevenire a corupției în cadrul instituției

Ø  Organizarea unui curs privind importanța eticii, integrității, prevenirii corupției în instituțiile publice

Ø  Elaborarea și diseminarea unui Raport de bună practică privind mecanismul și procedurile implementate în cadrul proiectului

 

Rezultate:

Ø  Minimum 7 proceduri de sistem/ operaționale privind indicatorii anticorupție elaborate și/sau actualizate la nivelul UAT Municipiul Aiud în concordanță cu SNA 2016-2020

Ø  Manual de implementare a mecanismului de prevenire a corupției, elaborat și diseminat la nivelul personalului din cadrul Primăriei Municipiului Aiud

Ø  Dispoziție de Primar privind adoptarea și implementarea mecanismului de prevenire a corupției la nivelul UAT Municipiul Aiud,

Ø  30 de persoane, însemnând personal de conducere și de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, certificate la finalizarea cursurilor de formare privind importanța eticii și integrității în instituția publică

Ø  Raport de bună practică privind mecanismul și procedurile implementate în cadrul proiectului, elaborat și diseminat.

 

Valoarea totală a proiectului este de 286.908,51 lei, din care valoarea cofinanțării UE (FSE) (lei): 243.872,23; Valoarea cofinanțării din bugetul național (lei): 37.298, 08; Contribuția din bugetul local (lei): 5.738,20.  

 

Finanțator:  proiect cofinanțat din Fondul Structural European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

„Integritatea - condiție esențială pentru o administrație eficientă”, cod MySMIS: 117934

 

Informații privind dezvoltarea durabilă și egalitatea de șanse

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER
Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.