Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Procedura de selecție a unui partener privat, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, O.S. 2.1, Cererea de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018)

Data publicarii: 31.07.2018

Municipiul Aiud anunță organizarea procedurii de selecție a unui partener privat,  pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect
în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, O.S. 2.1,
Cererea de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”, în conformitate cu art. 29, alin. (1) din O.U.G nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare și art. 34, alin. (6), (7) și (8) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 40 din 2015 aprobate prin H.G. 93/18.02.2016, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească participantul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru viitorul proiect, precum și criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul solicitantului  și anexele acestuia, aferent cererii de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”.

Conform Ghidului Solicitantului pentru Cererea de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate)  Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate", pot fi parteneri: 

- unități administrativ-teritoriale (județe, municipii) din regiunile mai puțin dezvoltate,

- ONG-uri,

- parteneri sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică),

 - instituții de învățământ superior acreditate.

Parteneriatul trebuie să conducă la rezolvarea unei probleme comune prin implementarea proiectului propus spre finanţare, sens în care partenerii, trebuie să deţină competențe/atribuții necesare în domeniul în care se încadrează obiectivele proiectului propus în conformitate cu documentele de constituire/înființare/organizare.

Partenerul selectat poate realiza o parte din activităţile proiectului (respectând prevederile legale referitoare la achiziţiile publice) și trebuie să participe cu resurse financiare la implementarea proiectului, în cuantumul stabilit în secțiunea 3.7 Finanțare din ghidul solicitantului.

 

Întreaga documentație aferentă selecției partenerului, va fi pusă la dispoziție celor interesați, în limba română.

 

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune dosarul cuprinzând toate documentele şi informaţiile solicitate, într-un plic închis, cu menţiunea: "Pentru selecţia de partener privat în vederea implementării unui proiect
în cadrul
POCA/350/2/1  (CP10/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”, OS 2.1", la registratura Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, Aiud, judeţul Alba, până la data de 13.08.2018, ora 16:00.

Transmiterea eventualelor solicitări de clarificări de către aplicanţi se poate face până la data de 06.08.2018 inclusiv, ora 12.00, la adresa de e-mail de mai sus. 

Transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de aplicanţi se va efectua până la data de 07.08.2018 inclusiv.

 

Detalii cu privire la selecție puteți obține accesând pagina www.aiud.ro, persoană de contact: Liviu Florea, adresă de e-mail: liviu.florea@aiud.ro, tel: 0258.861.310
 
 
Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.