Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS

Data publicarii: 20.08.2018

REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS, la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de: consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Financiar, Salarizare, Contabilitate și consilier, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Resurse Umane, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, organizat de Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud, în data de 27.08.2018, ora 11,00 - proba scrisă

 

         În urma îndeplinirii procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de: consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Financiar, Salarizare, Contabilitate și consilier, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Resurse Umane, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, organizat de Direcția de Asistență Socială a municipiului Aiud, în data de 27.08.2018, ora 11,00 - proba scrisă, prevăzută de art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de concurs:

 

- pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Financiar, Salarizare, Contabilitate:

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDAȚILOR

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS

 

 

OBSERVAŢII

1.

POPA CAMELIA GINA

ADMIS

-

2.

CRISTEA MARIA MARINELA

ADMIS

-

3.

ȘURCĂ GABRIELA MARIA

ADMIS

-

4.

CRISTEA CAMELIA TEODORA

ADMIS

-

5.

CIUNGAN MARIA

ADMIS

-

6.

RAȚ MIHAELA ALINA

 

 

 

 

RESPINS

Nu face dovada studiilor de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință - Științe economice

7.

BOȚAN VERONICA

ADMIS

-

8.

HOMĂNĂ LILIANA

ADMIS

-

 

- pentru funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Resurse Umane:

 

 

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDAȚILOR

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS

 

 

OBSERVAŢII

1.

POPA CAMELIA GINA

ADMIS

-

2.

GROZA DANIELA

ADMIS

-

3.

BAN ANDREYA

ADMIS

-

4.

CĂLIN CLAUDIA MĂDĂLINA

ADMIS

-

5.

FUFEZAN LUMINIȚA DANIELA

ADMIS

-

6.

BOȚAN VERONICA

ADMIS

-

7.

CRISTEA MARIA MARINELA

ADMIS

-

 

           Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Dancea Stînea Anamaria, consilier în cadrul Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud.

            Candidații declaraţi "admis" în urma selecției dosarelor, se pot prezenta pentru susţinerea probei scrise în data de 27.08.2018, ora 11,00  la sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Brătianu.

    

Candidații sunt rugați să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului Aiud cu 10 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

 

           Accesul în sala de concurs se va face numai în baza actului de identitate.
Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.