SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Dispoziția Nr. 382 din 01 octombrie 2018 privind delimitarea secţiilor de votare pe raza Municipiului Aiud pentru referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 - 7 octombrie 2018

Data publicarii: 03.10.2018

Dispoziția Nr. 382 din 01 octombrie 2018 privind delimitarea secţiilor de votare pe raza Municipiului Aiud pentru referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 - 7 octombrie 2018  

 

            PRIMARUL MUNICIPIULUI AIUD,  

            Având în vedere:

- prevederile art.20 alin. (1) - (5) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale permanente, cu modificările și completările ulterioare;    

- prevederile art. 18 alin.(2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,   

- prevederile OUG nr. 86 din 18 septembrie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției;  

- prevederile H.G. nr. 743 din 18 septembrie 2018 privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului național pentru revizuirea Constituției;  

- prevederile H.G. nr.744 din 18 septembrie 2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului și a cheltuielilor necesare pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018

            În temeiul art. 64 alin.(1) şi 68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

D I S P U N E:

            Art.1 Pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 - 7 octombrie 2018, delimitarea secţiilor de votare şi sediul acestora pe raza Municipiului Aiud, se stabileşte conform anexei parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2 Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Compartimentul Elaborare Documente Consiliul Local și  Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor  din cadrul Primăriei municipiului Aiud.

            Art.4 Prezenta dispoziţie se comunică:

-       Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;

-       Primarului municipiului Aiud;

-     Autorităţii Electorale Permanente;

-     Biroului Electoral de Circumscripție Alba;  

Se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud  și la sediile Secțiilor de votare de pe raza Municipiului Aiud.

 

Dispoziție delimitare

Anexă dispoziție Primar

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.