SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultat selecție dosare la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local

Data publicarii: 05.12.2018

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data  de 11.12.2018 –proba scrisă, în vederea  ocupării pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante  de muncitor calificat ,treapta profesională I ,muncitor calificat ,treapta profesională III, din  cadrul Biroului Seră, Zone verzi și de muncitor calificat , treapta profesională I  din cadrul Compartimentului Reparații ,Întreținere Drumuri

 

Având în vedere prevederile art.15 lit. a),art.19 alin.(2) ,art.20 din  Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de concurs:

 

Pentru postul de muncitor calificat, treapta profesională I din  cadrul Biroului Seră, Zone verzi                                                                                                  

Nr.

Crt.

Numele și prenumele candidaților

Rezultatul selecției dosarelor de concurs

Admis/respins

Motivul respingerii dosarului

1.

Dîmbean Vasile

Admis

-

2.

Demeter Cristian-Mihai

Respins

Nu îndeplinește condițiile  de vechime în muncă

3.

Ilisiu Daniel-Vasile

Admis

-

 

   Pentru postul de muncitor calificat, treapta profesională I  din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri

                                                                                                                                               

Nr.

Crt.

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor de concurs

Admis/respins

Motivul respingerii dosarului

1.

Groza Eugen

Admis

-

                                             

 

                                                    Secretar

                                            Comisia de concurs

                                         Haracsek Katalin Melinda

 

      Candidații nemulțumiți ,pot depune contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art.31 din H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,cu modificările și completările ulterioare.

       Candidații declarați "admis" ,se pot prezenta pentru susținerea probei scrise în data de 11.12.2018 , ora 10,00 la sediul la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud.

       Candidații sunt rugați să se prezinte  cu 10 minute înainte de începerea probei scrise la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, având asupra lor actul de identitate.

       Accesul în sala de concurs se va face numai pe baza actului de identitate.

 

 

 

 

 

 

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.