Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultat proba scrisă la concursul de organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 11.12.2018 , pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat, treapta profesională I

Data publicarii: 11.12.2018

Rezultat în urma desfășurării probei scrise la concursul de organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 11.12.2018 , pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat, treapta profesională I, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi și din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere Drumuri

 

Având în vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

                Pentru postul de muncitor calificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Seră, Zone verzi

                                                 

 

Nr.crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Rezultat  proba scrisă

  Admis/Respins

1.

 

Dîmbean Vasile

 

26,66 puncte

 

Respins

2.

 

Ilisiu Daniel -Vasile

 

94 puncte

 

Admis  

              

          Pentru postul de muncitor calificat, treapta profesională I din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere Drumuri

 

 

Nr.crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Rezultat  proba scrisă

  Admis/Respins

1.

 

Groza Eugen

 

54,33 puncte

 

Admis

 

   

     Sunt declarați " admiși" la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.                               După afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă, candidații nemulțumiți           pot depune contestație ,în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, sub sancțiunea decăderii din acest drept, la secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor –  Compartiment Resurse Umane, conform prevederilor art. 31 din H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare,

          

 

      Proba  interviului se va susține  în data de  14.12.2018 , ora 12,00  la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.