Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultat probă interviu la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat, treapta profesională I

Data publicarii: 14.12.2018

Având în vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate al probei interviului :

 

Pentru postul de muncitor calificat, treapta profesională I din cadrul Biroului Seră, Zone verzi

                                     

 

Nr.crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj proba interviu

Rezultat  proba interviu

 

1.

 

Ilisiu  Daniel - Vasile

 

95 puncte

 

Admis

 

Pentru postul de muncitor calificat ,treapta profesională I din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere Drumuri

 

 

Nr.crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj proba interviu

Rezultat  proba interviu

 

1.

 

Groza Eugen

 

92 puncte

 

Admis

 

       Sunt declarați " admiși" la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.                               După afișarea rezultatului obținut la interviu, candidatul nemulțumit  poate depune contestație ,în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, la secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor    Compartiment Resurse Umane, conform prevederilor art.31 din H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

      Rezultatele finale se afișează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru ultima probă.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.