Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatele probei scrise la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 30.01.2019

Data publicarii: 30.01.2019

Având în vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

                                                 

 

Nr.crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Rezultat  proba scrisă

  Admis/Respins

 

1.

 

Kakasi Iulia

 

32 puncte

 

Respins

 

2.

 

Moga Vasile

 

21,33 puncte

 

Respins

              

   

           Conform prevederilor art.28 alin.(3) lit. a) din  Hotărârea Guvernului nr.286/2011, sunt declarați " admiși" la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.  

              După afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă, candidații nemulțumiți pot depune contestație , în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, sub sancțiunea decăderii din acest drept, la secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor Compartiment Resurse Umane, conform prevederilor art.31 din H.G.nr.286/2011 , cu modificările și completările ulterioare.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.