Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Anunţ privind o nouă procedură de atribuire a autorizaţiilor taxi în municipiul Aiud începând cu data de 06.02.2019

Data publicarii: 07.02.2019

În vederea respectării prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Aiud face următorul anunţ:

a) conform HCL nr.161/26.08.2015, numărul maxim de autorizaţii taxi ce pot fi atribuite pe raza municipiului Aiud este de 91, urmând să se atribuie autorizaţia cu nr. de ordine 081;

b) data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la această  procedură este 06.04.2019;

c) solicitantul autorizaţiei taxi este: “SC HOME BASE S.R.L. AIUD”;

d) pentru a obţine o autorizaţie taxi din partea autorităţii de autorizare, în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 38/2003, solicitantul trebuie să depună următoarele documente, în copie:

              -  autorizaţia de transport emisă de primărie;              

               - certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;

               - certificatul de agreare valabil prin vizare anuală, emis de Regia Autonomă Registrul Auto Român (R.A.R.);

              -  buletin  metrologic;

              -  dovada fiscalizării aparatului de taxat;

              -  asigurarea persoanelor şi bagajelor;

              - declaraţie pe proprie răspundere privind criteriile de departajare pentru autovehiculul respectiv;

               - declaraţie pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat.

e)  data anunţării rezultatului atribuirii: 29.04.2019;

 f) data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi: 30.04.2019;

g) acordarea punctajelor se face pe baza îndeplinirii criteriilor de departajare, declarându-se câştigătoare autovehiculele care au obţinut punctajele cele mai mari, în ordine descrescătoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferenţiate în ordinea descrescătoare a capacităţii cilindrice a motoarelor.

      Criteriile de departajare vor fi:

      a) vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei;

      b) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro;

      c) volumul portbagajului util şi echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat;

      d) vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitatea de transport respectivă;

      e) gradul de protecţie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenţa airbagurilor pentru pasagerul din fată/pasagerii din spate;

      f) efortul investiţional al transportatorului autorizat, definit de modul de deţinere, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, a autovehiculelor pe tipuri;

     g) posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi lucrătoare;

     h) dotări suplimentare ale autovehiculului, astfel cum sunt:

                    - dispozitiv GPS de monitorizare;

                     - dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client;

                    - perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi;

                      - dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.