SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE A UNUI PARTENER PRIVAT (ONG) ȘI A UNUI PARTENER PUBLIC (INSTITUȚIE DE ÎNVĂȚĂMÂNT)

Data publicarii: 14.03.2019

REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTIE A PARTENERILOR

Consiliul Local al Municipiului Aiud a aprobat prin Hotărârea nr. 64 din 28.02.2019 scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în parteneriat, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, prin intermediul Fondului Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Apelul nr. 2 “Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”.

De asemenea, prin aceeași hotărâre s-a aprobat și demararea procedurii de selecție a partenerului/partenerilor, pentru încheierea unui Acord de parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului ce va fi depus în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, prin intermediul Fondului Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Apelul nr. 2 “Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”.

În data de 01.03.2019 Municipiul Aiud a adus la cunoștința publică organizarea procedurii de selecție a unui partener privat (ONG) și a cel mult doi parteneri publici (instituții de învățământ), pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea scrierii, depunerii și implementării unui proiect, în parteneriat, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, prin intermediul Fondului Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Apelul nr. 2 “Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”, în conformitate cu art. 29, alin. (1) din O.U.G nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare și art. 34, alin. (6), (7) și (8) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 40 din 2015 aprobate prin H.G. 93/18.02.2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Anunțul de intenție, înregistrat cu nr. 4605/01.03.2019, cu privire la selecția unui partener privat (ONG) și a cel mult doi parteneri publici (instituții de învățământ) a fost postat în data de 01.03.2019 pe site-ul www.aiud.ro , conform legislației în vigoare.

Comisia de evaluare și selecție a partenerului privat, stabilită prin Dispoziția primarului Municipiului Aiud nr. 59 din 05.03.2019, a constatat că până la termenul limită stabilit s-au înregistrat două oferte /candidaturi și anume:

- pentru partener privat: Asociația ”Un Pas Înainte Alexandra” – ofertă/ candidatură înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 5132 /11.03.2019, ora 14,40;
- pentru partener public: Școala Gimnazială ” Axente Sever” Aiud – ofertă/ candidatură înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 5113 /11.03.2019, ora 12,45.
Nu s-a înregistrat nicio ofertă/candidatură ”întârziată”.
Urmare a verificării documentelor depuse de către ofertanți/candidați comisia de evaluare și selecție a hotărât:
- oferta /candidatura depusă de către ASOCIAȚIA ”UN PAS ÎNAINTE ALEXANDRA” – înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 5132/11.03.2019 este ”calificată”;
- oferta /candidatura depusă de către ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AXENTE SEVER” AIUD – înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 5113 /11.03.2019 este ”calificată”.

Media aritmetică a punctajului obținut de oferta/candidatura depusă de către ASOCIAȚIA ”UN PAS ÎNAINTE ALEXANDRA”– înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 5132/11.03.2019 este de 80 puncte.

Media aritmetică a punctajului obținut de oferta/candidatura depusă de către ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AXENTE SEVER” AIUD – înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr. 5113 /11.03.2019, este de 70 puncte.

Având în vedere punctajele obținute, comisia de evaluare și selecție desemnată prin Dispoziția primarului Municipiului Aiud nr. 59 din 05.03.2019 a hotărât:
1. Partenerul privat selectat, în cadrul procedurii de selecție derulată în vederea încheierii unui Acord de parteneriat, pentru scrierea, depunerea și implementarea unui proiect, în parteneriat, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, prin intermediul Fondului Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Apelul nr. 2 “Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc” este ASOCIAȚIA ”UN PAS ÎNAINTE ALEXANDRA”.
2.Partener public selectat, în cadrul procedurii de selecție derulată în vederea încheierii unui Acord de parteneriat, pentru scrierea, depunerea și implementarea unui proiect, în parteneriat, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, prin intermediul Fondului Român de Dezvoltare Socială (FRDS), Apelul nr. 2 “Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc” este ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AXENTE SEVER” AIUD .

Raportul comisiei de selecție, înregistrat cu nr. 5445 din 13.03.2019 a fost avizat la data de 13.03.2019, de către reprezentantul legal al Municipiului Aiud, primar Iulia Adriana Oana Badea.

Prezentul anunț privind rezultatul procedurii de selecție va fi publicat pe site-ul Municipiului Aiud – www.aiud.ro , astăzi, 14.03.2019.

Participanții la procedura de selecție vor fi înștiințați în scris, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului, cu privire la rezultatul evaluării .

Eventualele contestații se pot depune în ziua imediat următoare comunicării rezultatelor. Rezultatele definitive după analizarea contestațiilor vor fi publicate pe site-ul www.aiud.ro în termen de maxim 1 zi de la data soluționării acestora.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.