Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatele probei scrise la concursul de organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 25.03.2019

Data publicarii: 25.03.2019

Rezultatele probei scrise la concursul de organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local în data de 25.03.2019 , pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă de muncitor calificat, treapta profesională III, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi .

 

Având în vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

                                                 

 

Nr.crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Rezultat  proba scrisă

  Admis/Respins

 

1.

 

Urdaș Ioan

 

50,33 puncte

 

Admis

 

2.

 

Hagea Ioan

 

39 puncte

 

Respins

 

3.

 

Turzai Viorica

 

21 puncte

 

Respins

 

4.

 

Gyorfi Gyözö

 

Nu s-a prezentat

 

Nu este cazul

              

   

           Conform prevederilor art.28 alin.(3) lit. a) din  Hotărârea Guvernului nr.286/2011, sunt declarați " admiși" la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.  

              După afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă, candidații nemulțumiți pot depune contestație , în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, sub sancțiunea decăderii din acest drept, la secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor Compartiment Resurse Umane, conform prevederilor art.31 din H.G.nr.286/2011 , cu modificările și completările ulterioare.

           Proba interviului se va susține în data de 28.03.2019, ora 9,00 la sediul Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.