Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Proiect „Administraţie publică locală eficientă pentru cetăţeni”, cod MySMIS: 126063 / cod SIPOCA: 512

Data publicarii: 22.04.2019

Titlul proiectului: Administraţie publică locală eficientă pentru cetăţeni”, cod MySMIS: 126063 / cod SIPOCA: 512

Beneficiar: Municipiul Aiud în calitate de beneficiar implementează proiectul în parteneriat cu Transparency International Romania I Asociația Română pentru Transparență.

Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea procesului decizional, a planificării strategice şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, prin dezvoltarea şi implementarea de măsuri precum: un mecanism pentru fundamentarea deciziilor, două politici publice, un plan strategic instituţional, două strategii sectoriale, soluţii informatice integrate, ca si prin îmbunătăţirea cunoştinţelor personalului pentru implementarea măsurilor dezvoltate în proiect.

Obiective specifice:

Obiectiv specific 1: Îmbunătăţirea procesului de fundamentare a deciziilor la nivelul UAT Primăria Municipiului Aiud, prin elaborarea a două politici publice în domenii prioritare la nivelul UAT.

Obiectiv specific 2: Îmbunătăţirea procesului de planificare strategică la nivelul UAT Primăria Municipiului Aiud, prin elaborarea şi aprobarea unui plan strategic instituţional (PSI) aferent anilor 2020 – 2021, precum şi a două strategii sectoriale aferente anilor 2021 – 2025 în domeniile sănatate şi asistenţă socială.

Obiectiv specific 3: Simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local, prin dezvoltarea şi implementarea unui pachet de soluţii informatice integrate de tip front-office şi back-office, în vederea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de UAT şi digitalizarea documentelor din arhiva instituţiei.

Obiectiv specific 4: Dezvoltarea abilităţilor personalului din UAT Primăria Municipiului Aiud şi instituţiile din subordinea consiliului local, pe teme specifice de interes care au legătură cu OS2.1 şi cu obiectivul general al proiectului, incluzând politici publice locale, planificare strategică, utilizarea sistemelor informatice dezvoltate în proiect. www.poca.ro

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AIUD

Rezultate aşteptate:

Rezultat de proiect 1: O analiză ex-post pentru strategiile şi hotărârile de consiliu elaborate/ aprobate începând cu anul 2016.

Rezultat de proiect 2: Două politici publice sectoriale elaborate şi aprobate în domeniile prioritare: sănătate şi asistenţă socială.

Rezultat de proiect 3: Un plan strategic instituţional (PSI) aferent anilor 2020 2021, elaborate.

Rezultat de proiect 4: Două strategii sectoriale aferente anilor 2021 - 2025 elaborate şi aprobate la nivelul UAT.

Rezultat de proiect 5: Pachet de soluţii informatice integrate pentru accesul online la serviciile gestionate exclusiv de UAT, incluzând: o platformă care furnizează digital fluxurile de lucru de bază din cadrul UAT; sistem online de management al parcărilor; o aplicaţie online de tip City Alert.

Rezultat de proiect 6: Un sistem care asigură desfăşurarea proceselor de administrare arhivistică a documentelor şi retrodigitalizare, implementat la nivelul UAT.

Rezultat de proiect 7: 100 de persoane însemnând personal din cadrul UAT Primaria Municipiului Aiud şi din instituţiile aflate în subordinea consiliului local şi-au îmbunătăţit abilităţile şi cunoştinţele, în vederea sprijinirii măsurilor/ acţiunilor vizate de obiectivul specific 2.1.

Valoarea totală a proiectului: 3.372.190,25 lei

Perioada de implementare: martie 2019 august 2021.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

Prezentare proiect

 

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.