SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 14.05.2019 – proba scrisă

Data publicarii: 06.05.2019

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data  de 14.05.2019 – proba scrisă, în vederea  ocupării pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat, treapta profesională I: 1 post în cadrul Biroului Seră, Zone verzi și 1 post în cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere Drumuri

 

   Având în vedere prevederile art.15 lit. a),art.19 alin.(2) ,art.20 din  Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de concurs:

                                                                                                     

Pentru postul de muncitor calificat, treapta profesională I din  cadrul Biroului Seră, Zone verzi                                                                                                  

Nr.

Crt.

Numele și prenumele candidaților

Rezultatul selecției dosarelor de concurs

Admis/respins

Motivul respingerii dosarului

1.

Hagea Ioan

Admis

                       -

2.

Szanto Eugen

Admis

                       -

 

   Pentru postul de muncitor calificat, treapta profesională I  din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri

                                                                                                                                               

Nr.

Crt.

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor de concurs

Admis/respins

Motivul respingerii dosarului

1.

Irimie Dorel

            Admis

-

2.

Oltean Ioan

            Admis

-

                                            

 

      Candidații nemulțumiți ,pot depune contestație, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art.31 din H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,cu modificările și completările ulterioare.

       Candidații declarați "admis" ,se pot prezenta pentru susținerea probei scrise în data de 14.05.2019 ,ora 10,00 la sediul la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud.

       Candidații sunt rugați să se prezinte  cu 10 minute înainte de începerea probei scrise la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, având asupra lor actul de identitate.

       Accesul în sala de concurs se va face numai pe baza actului de identitate.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.