SETARI


Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 14.05.2019

Data publicarii: 14.05.2019

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud în data de 14.05.2019 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat ,treapta profesională I : -1 post în cadrul Biroului Seră, Zone verzi și 1 post în cadrul Compartimentului Reparații ,Întreținere Drumuri

 

Având în vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

                                     

      Pentru postul de muncitor calificat, treapta profesională I din  cadrul Biroului Seră, Zone verzi                                                                                                         

Nr.

Crt.

Numele și prenumele candidaților

 Punctaj proba scrisă

 

Rezultat  proba scrisă

  Admis/Respins

1.

Hagea Ioan

67

            Admis           

2.

Szanto Eugen

Nu s-a prezentat

           Nu este cazul          

 

       Pentru postul de muncitor calificat, treapta profesională I  din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri

                                                                                                                                               

Nr.

Crt.

Numele și prenumele candidaților

 

Punctaj proba scrisă

Rezultat  proba scrisă

  Admis/Respins

1.

Irimie Dorel

          Nu s-a prezentat

          Nu este cazul

2.

Oltean Ioan

            56,33

             Admis

                                      

           Conform prevederilor art.28 alin.(3) lit. a) din  Hotărârea Guvernului nr.286/2011, sunt declarați " admiși" la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție.  

              După afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă, candidații nemulțumiți pot depune contestație , în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, sub sancțiunea decăderii din acest drept, la secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor Compartiment Resurse Umane, conform prevederilor art.31 din H.G.nr.286/2011 , cu modificările și completările ulterioare.

           Proba interviului se va susține în data de 16.05.2019, ora 13,00 la sediul Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.