Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local

Data publicarii: 16.05.2019

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat ,treapta profesională I : -1 post în cadrul Biroului Seră, Zone verzi și 1 post în cadrul Compartimentului Reparații ,Întreținere Drumuri  -16.05.2019 -

 

 

Având în vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs ,comunică următoarele rezultate ale probei interviului :

 

      Pentru postul de muncitor calificat, treapta profesională I din  cadrul Biroului Seră, Zone verzi                                                                                                         

Nr.

Crt.

Numele și prenumele candidatului

 Punctajul probei interviu

 

    Rezultatul  probei interviu

 

1.

Hagea Ioan

83

                  Admis 

 

       Pentru postul de muncitor calificat, treapta profesională I  din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri

                                                                                                                                               

Nr.

Crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul  probei interviu

Rezultatul  probei interviu

 

1.

Oltean Ioan

                   79

               Admis

                                     

      

         Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut, poate formula contestație ,în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei interviu, sub sancțiunea decăderii din acest drept, la secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor    Compartiment Resurse Umane, conform prevederilor art.31 din H.G. nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare.

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER

Cautare GoogleAcest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.