Aiud > Stiri > Detalii  
Imagine bară de titlu pentru pagina Web Part
Detalii

Primaria Municipiului Aiud
Tipar Font - Font +
Aiud > Stiri > Detalii

Anunț privind rezultatul procedurii de selecție a unui formator specializat în domeniul administrației publice și a politicilor de integritate în cadrul proiectului „Cod SMIS 117934 - Integritatea - condiție esențială pentru o administrație eficientă”

Data publicarii: 29.05.2019

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE a unui formator/furnizor de formare  specializat în domeniul administrației publice și a politicilor de integritate în cadrul  proiectului „Cod SMIS 117934 - Integritatea - condiție esențială pentru o administrație eficientă”

 

Prin Hotărârea Consiliului Local 216 din 4 septembrie 2017  s-a aprobat  scrierea, depunerea și implementarea unui proiect în cadrul POCA/125/2/2 (CP1/2017) Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate;

            În data de 27.06.2018 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 161/27.06.2018 aferent proiectului -  „Integritatea - condiție esențială pentru o administrație eficientă”, cod MySMIS: 117934, a fost încheiat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Municipiul Aiud. Valoarea totală a proiectului este de: 286.908,51 lei.

            În data de 14.05.2019 Municipiul Aiud a publicat pe siteul www.aiud.ro Anunțul de selecție nr. 9850/13.05.2019, în conformitate cu art. 29, alin. (1) din O.U.G nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare și art. 34, alin. (6), (7) și (8) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 40 din 2015 aprobate prin H.G. 93/18.02.2016, cu modificările şi completările ulterioare.

            Procedura de selecție a unui formator/furnizor de formare specializat în domeniul administrației publice și a politicilor de integritate elaborată în baza informațiilor cuprinse în cererea de finanțare a fost aprobată prin aprobată prin Dispoziția Primarului Municipiului Aiud nr. 84/21 mai 2019.

            Procedura de selecție a formatorului/furnizorului de formare inițiată de Municipiul Aiud are drept scop selectarea unui formatorul/ furnizorul de formare specializat în domeniul administrației publice și a politicilor de integritate în condițiile cererii de finnațare aferent proiectului „Integritatea - condiție esențială pentru o administrație eficientă”, cod MySMIS: 117934, cofinanțat din Fondul Structural European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.  

 

Comisia de evaluare și selecție a partenerului privat, stabilită prin Dispoziția primarului Municipiului Aiud nr.84/21.05.2019, a constatat că până la termenul limită stabilit s-a înregistrat o singură ofertă /candidatură și anume cea depusă de către ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSPARENȚĂ, înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr.  10799 / 23.05.2019, ora 16,00.

Nu s-a înregistrat nicio ofertă/candidatură ”întârziată”. 

            Urmare a verificării documentelor depuse de către ofertant/candidat, comisia de evaluare a hotărât:

- oferta/candidatura depusă de către ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSPARENȚĂ pentru d-na Lonean Irina, înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr.  10799/23.05.2019, este ”calificată”.

 

Media aritmetică a punctajului obținut de oferta/candidatura depusă de către ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSPARENȚĂ pentru d-na Lonean Irina, înregistrată la sediul Municipiului Aiud cu nr.  10799 /23.05.2019 este de 10 puncte.

 

Având în vedere punctajul obținut, comisia de selecție, desemnată prin Dispoziția primarului Municipiului Aiud nr. 84/21.05.2019 a hotărât  oferta/candidatura câștigătoare este  ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSPARENȚĂ prin d-na Lonean Irina.

            Prin urmare ofertantul/candidatul ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSPARENȚĂ este formator/furnizor de formare  specializat în domeniul administrației publice și a politicilor de integritate în cadrul  proiectului „Cod SMIS 117934 - Integritatea - condiție esențială pentru o administrație eficientă”.

Raportul comisiei de selecție, înregistrat cu nr. 11001 din 28.05.2019, a fost avizat astăzi, 28.05.2019, de către reprezentantul legal al Municipiului Aiud, primar Iulia Adriana Oana Badea.

Prezentul anunț privind rezultatul procedurii de selecție va fi publicat pe site-ul Municipiului Aiud – www.aiud.ro.

            Participantul la procedura de selecție va fi înștiințat în scris, cu privire la rezultatul evaluării .

Eventualele contestații se pot depune în ziua imediat următoare comunicării rezultatelor. Rezultatele definitive după analizarea contestațiilor vor fi publicate pe site-ul www.aiud.ro în de 31.05.2019 .

Anunț formator

Pagina modificata la: 27.01.2016
AiudulMeu.ro


aiud city app
App store Google play

NEWSLETTER





Cautare Google



Acest site nu reprezinta în mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Întreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor site-ului web.
Reprezentanta Comisiei Europene în România © Copyright 2004-2009 Primaria municipiului Aiud, Compartiment Strategii de Informatizare. Toate drepturile rezervate. Implementare si design: Indsoft. Sugestii si comentarii: informatica@aiud.ro.



Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii.